INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW BUDYNKU PRZY ULICY WYSZYŃSKIEGO 25 W ZIELONEJ GÓRZE

Dodano: 2020-03-10

Zielona Góra. W związku z licznymi pytaniami i dużym zainteresowaniem śledztwem dotyczącym wybuchu w lipcu 2019 roku w wieżowcu przy ulicy Wyszyńskiego 25 w Zielonej Górze, Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze informuje, że zielonogórska prokuratura zakończyła w tej sprawie czynności procesowe.
Podejrzane: Danuta P. (matka) i jej córka Monika. P. po przedstawieniu im zarzutów dokonania przestępstwa z art. 163 par. 1 pkt 1 i 3 kodeksu karnego (umyślne sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób i mieniu w wielkich rozmiarach w postaci pożaru oraz eksplozji materiałów łatwopalnych) z uwagi na powzięte podejrzenia co do stanu zdrowia psychicznego w chwili popełnienia przestępstw poddane zostały na wniosek prokuratora badaniom psychiatryczno psychologicznym, połączonym z zarządzonymi na wniosek biegłych obserwacjami psychiatrycznymi w warunkach zamkniętego zakładu. (w stosunku do obu podejrzanych kobiet - na wniosek prokuratora stosowany był areszt tymczasowy).

Biegli na podstawie badania obu podejrzanych stwierdzili, że w chwili popełnienia przestępstwa były one niepoczytalne, a tym samym miały one zniesioną zdolność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem (art. 31 par. 1 kk).

Dodatkowo biegli uznali, że w związku ze stwierdzoną u obu podejrzanych chorobą istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że w przyszłości popełnią podobny lub tożsamy czyn.

Kierując się ustaleniami zespołów biegłych, na podstawie art. 324 Kodeksu Postępowania Karnego Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze jeszcze w tym tygodniu wystąpi do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze o umorzenie postępowania karnego wobec obu podejrzanych kobiet z uwagi na stwierdzony u nich stan niepoczytalności, a także o zastosowanie przez sąd wobec obu kobiet środków zabezpieczających w postaci umieszczenia i leczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.

Zbigniew Fąfera - rzecznik PO