JADĄC PO CHODNIKU ROWEREM POTRĄCIŁA PIESZĄ POWODUJĄC U NIEJ OBRAŻENIA

Dodano: 2019-07-12

Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 68-letniej kobiecie.
Oskarżona  22 listopada 2018 r. w Żarach, kierując rowerem po chodniku , będąc nieuprawnionym uczestnikiem ruchu, potrąciła idącą w przeciwnym kierunku pieszą, w wyniku czego spowodowała u niej obrażenia ciała  w postaci złamania kości udowej z przemieszczeniem odłamów, które naruszyły prawidłowe funkcjonowanie czynności narządów jej ciała lub rozstrój zdrowia  na okres powyżej dni 7.
 
Zgodnie z przepisami kodeksu karnego, Art.  177.  [Spowodowanie wypadku w komunikacji] §  1.  Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. /jcz