SPRZEDAŻ GRUNTU PARKU DĄBROWSKIEGO W POZNANIU - ŚLEDZTWO

Dodano: 2004-08-03

W dniu 2 sierpnia 2004 roku do Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze wpłynęły akta śledztwa Prokuratury Rejonowej Poznań Stare Miasto, dotyczące przekroczenia uprawnień przez Prezydenta Miasta Poznania w związku ze sprzedażą po zaniżonej cenie gruntu Parku Dąbrowskiego, po wyznaczeniu przez Prokuratora Apelacyjnego w Poznaniu Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze do dalszego prowadzenia niniejszego śledztwa. Sprawa została zarejestrowana po numerem V Ds. 39/04/s. Wraz z aktami sprawy nadesłano doniesienie Najwyższej Izby Kontroli - Delegatura w Zielonej Górze, z dnia 13 lipca 2004 roku wraz z aktami kontroli Urzędu Miasta w Poznaniu oraz gminnej jednostki budżetowej - Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu. W chwili obecnej koniecznym jest szczegółowe zapoznanie się z wynikami przeprowadzonej przez NIK w Zielonej Górze kontroli.