Żary


Informujemy, że od 01.04.2021 roku strona www.zielona-gora.po.gov.pl zawiera tylko treści archiwalne.

Aktualna strona internetowa Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze  znajduje się pod adresem

https://www.gov.pl/web/po-zielona-gora

ZAPRASZAMY

Żary

KONTAKT

ul. Górnośląska 17, 68-200 Żary
zobacz jak do nas dojechać

Centrala : + 48 68 363-93-51
Fax + 48 68 363-93-60
przary@zielona-gora.po.gov.pl WAŻNE !!

Skrytka odbiorcza ePUAP:
(po zalogowaniu do ePUAP/Profilu zaufanego
należy wybrać z listy instytucji Prokuraturę Rejonową w Żarach)

Informacja dla osób niepełnosprawnych

LubuskaTelefon alarmowy dla ofiar przemocy domowej                 
/w godzinach urzędowania Prokuratury/:                
68 363-93-62               


Prokurator Rejonowy
Robert Brzeziński
Prokurator Prokuratury Rejonowej


Zastępca Prokuratora Rejonowego
Mariusz Juryca
Prokurator Prokuratury Rejonowej


Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Porębska

Inspektor Ochrony Danych

Etaty:

 16 etatów orzeczniczych
 12 etatów urzędniczych
 2,5 innych pracownikówSwoją właściwością obejmuje:

miasta: Łęknica i Żary
oraz gminy z terenu powiatu żarskiego: Brody, Jasień, Lipinki Łużyckie, Lubsko, Przewóz, Trzebiel, Tuplice i Żary


Godziny pracy biura prokuratury - poniedziałek - piątek: od godz. 7:30 do godz. 15:30

Po godzinach urzędowania w sprawach tego wymagających kontakt służbowy z prokuratorem dyżurującym zapewnia właściwa jednostka Policji.

Interesanci przyjmowani są w dniach powszednich w godzinach: od 10:00 do 14:00.

Prokurator Rejonowy lub osoba go zastępująca w sprawach skarg i wniosków przyjmuje we wtorki: od godz. 10:00 do godz. 13:00

Dyżury dla interesantów w każdy poniedziałek do godz. 18:00

W prokuraturze sprawy dokumentowane są w formie pisemnej. Wyjątkowo jednak może zaistnieć potrzeba bezpośredniej rozmowy z prokuratorem. W takich przypadkach wcześniejsze telefonicznie uzgodnienie przyjęcia ułatwi kontakt z właściwą osobą bez zbędnego wyczekiwania.

GALERIA ZDJĘĆ PROKURATURY

 • Żary
 • Żary
 • Żary
 • Żary
 • Żary
 • Żary
 • Żary
 • Żary
 • Prokuratura Rejonowa w Żarach
 • Prokuratura Rejonowa w Żarach

AKTUALNOŚCI Z REJONU

 • ŚMIERĆ 56-LETNIEGO MĘŻCZYZNY NA SKUTEK POŻARU

  Dodano: 2020-11-13 00:00:00

  Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach poinformował o zdarzeniu, do którego doszło w dniu 11.11.2020 r. w m. Pietrzyków. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że na skutek pożaru wynikającego prawdopodobnie z zaprószenia ognia, śmierć poniósł 56-letni mężczyzna.

 • 41-LETNI MĘŻCZYZNA ŚMIERTELNIE PRZYGNIECIONY PRZEZ MASZYNĘ BUDOWLANĄ - WALEC DROGOWY

  Dodano: 2020-10-23 00:00:00

  Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach poinformował o tragicznym zdarzeniu drogowym, do którego doszło w dniu 22.10.2020 r. na drodze krajowej DK18, na 14 km w kierunku miejscowości Olszyna.

  Z dotychczasowych ustaleń wynika, że pracownik jednej z firm budowlanych wykonujących prace budowlano - drogowe na remontowanym odcinku drogi od granicy polsko - niemieckiej do miejscowości Iłowa został przygnieciony przez ciężką maszynę budowlaną - walec drogowy. W wyniku zdarzenia 41-letni pokrzywdzony zmarł.

 • KOPAŁ FUNKCJONARIUSZY POLICJI W NOGI, ZNIEWAŻAŁ ICH SŁOWAMI OBELŻYWYMI

  Dodano: 2020-09-17 00:00:00

  Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 22- letniemu mężczyźnie. Oskarżonemu zarzucono, że 12 czerwca 2020 roku w jednej z miejscowości powiatu żarskiego, stosując przemoc w postaci kopania w nogi, naruszył nietykalność cielesną funkcjonariuszy policji podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych, w celu zmuszenia ich do zaniechania prawnej czynności służbowych, jednocześnie znieważając ich słowami powszechnie uznanymi za obelżywe.

 • POZOSTAWIŁ PSA W NASŁONECZNIONYM AUCIE BEZ OPIEKI, WODY I POŻYWIENIA - ZAPŁACI GRZYWNĘ I NAWIĄZKĘ NA RZECZ STOWARZYSZENIA OCHRONY ZWIERZĄT

  Dodano: 2020-09-11 00:00:00

  Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do Sądu Rejonowego wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy wobec 26-letniego mężczyzny.

  Oskarżonemu zarzucono, że w dniu 4 lipca 2020 roku w Żarach, znęcał się nad psem rasy mieszanej typu York w ten sposób, że pozostawił go w nasłonecznionym pojeździe z lekko uchylonymi szybami w sposób uniemożliwiający odpowiednią wentylację powietrza, przy panującej temperaturze zewnętrznej 31 stopni Celsjusza, pozostawiając psa bez żadnej opieki oraz dostępu do wody i pożywienia czym naraził go na utratę życia lub zdrowia.

 • ZNIEWAŻYŁ SŁOWAMI OBELŻYWYMI RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH, NARUSZYŁ ICH NIETYKALNOŚĆ CIELESNĄ

  Dodano: 2020-08-07 00:00:00

  Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 25 - letniemu mężczyźnie.
  Oskarżonemu zarzucono, że  6 grudnia 2019 roku w Żarach, w karetce pogotowia oraz w pomieszczeniu SOR 105 Szpitala w Żarach, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych przez ratowników medycznych, wielokrotnie używając słów obelżywych znieważył czterech z nich, a także  groził im pozbawieniem życia, przy czym groźby te wzbudziły w pokrzywdzonych realną obawę ich spełnienia. Dodatkowo oskarżonemu zarzucono, że w tym samym miejscu i czasie naruszył nietykalność cielesną dwóch ratowników medycznych uderzając jednego w twarz oraz klatkę piersiową, a drugiego kopiąc w lewe udo.

 • 26-LATEK …. ODCHORUJE ZA SWOJE CZYNY

  Dodano: 2020-08-04 00:00:00

  Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 26 letniemu mężczyźnie.
  Oskarżonemu zarzucono, że 30 sierpnia 2019 roku w Żarach, na terenie 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z przychodnią uszkodził mienie w postaci kabiny windy osobowej wyrywając w niej poręcze, a następnie przy ich użyciu zniszczył oświetlenie wewnątrz tej kabiny, lustro i wyrwał element sufitu podwieszanego.

 • OBYWATEL BUŁGARII OSKARŻONY O POBICIE OBCOKRAJOWCA

  Dodano: 2020-07-27 00:00:00

  Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 31-letniemu obywatelowi Bułgarii. Oskarżonemu zarzucono, że 15 stycznia 2020 roku w Żarach, działając wspólnie i w porozumieniu z inną nieustaloną dotychczas osobą, wziął udział w pobiciu innego obcokrajowca poprzez przetrzymywanie go za odzież, a następnie kilkukrotne uderzenie go pięściami po głowie i plecach. W wyniku pobicia pokrzywdzony doznał obrażeń ciała które stanowiły lekkie naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój ciała na okres poniżej dni 7. Jednocześnie w wyniku tego zdarzenia pokrzywdzony narażony został na bezpośrednie niebezpieczeństwo nastąpienia skutku o którym mowa w artykule 156 par. 1 kk lub w artykule 157 par. 1 kk.

 • UDERZYŁ POKRZYWDZONEGO W GŁOWĘ BETONOWĄ PŁYTĄ A NASTĘPNIE PODPALIŁ CIAŁO

  Dodano: 2020-07-27 00:00:00

  Żary. W dniu 24 lipca 2020 r. Prokuratura Rejonowa w Żarach została powiadomiona o ujawnieniu zwłok mężczyzny na terenie ogródków działkowych w Żarach. W wyniku podjętych na miejscu zdarzenia czynności ustalono, że pokrzywdzony Ryszard Ż. przebywając na terenie ogródków spożywał alkohol wspólnie z znanym mu  Pawłem S. W trakcie tego pomiędzy wymienionymi doszło awantury w przebiegu której Paweł S. uderzył pokrzywdzonego betonową płytką w okolice głowy, a następnie wielokrotnie ugodził go ostrym narzędziem w okolicę szyi i twarzy, a następnie oblał ciało substancją łatwopalną i go podpalił.

 • ZŁODZIEJ W SALONIE FRYZJERSKIM

  Dodano: 2020-07-23 00:00:00

  Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 47 letniemu mężczyźnie.

  Oskarżonemu zarzucono, że 15 lutego 2020 roku w Żarach z pomieszczenia jednego z salonów fryzjerskich w tym mieście zabrał w celu przywłaszczenia kurtkę o wartości 200 zł, w kieszeni której znajdowały się okulary korekcyjne wartości 300 zł oraz procesor mowy  o wartości 26000 zł, powodując łączne straty w kwocie 26500 zł na szkodę pokrzywdzonej oraz Centrum Słuchu i Mowy.

 • PODPISAŁ UMOWĘ O ZAKUP ROWERU W SYSTEMIE RATALNYM NA PODSTAWIE NIEPRAWDZIWEGO ZAŚWIADCZENIA. POMÓGŁ MU W TYM KOLEGA RECYDYWISTA

  Dodano: 2020-07-08 00:00:00

  Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 20 letniemu mężczyźnie. Oskarżonemu zarzucono że w dniu 9 października 2017 roku w Żarach, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zawarł za pośrednictwem pracownika sklepu umowę o kredyt na zakup towarów i usług oraz o świadczenie usług bankowości elektronicznej w kwocie 1816,99 zł na zakup roweru przy czym do umowy załączył nierzetelne pisemne zaświadczenie co do miejsca zatrudnienia i osiąganych dochodach w jednej z żarskich firm mające istotne znaczenie dla uzyskania kredytu. Tym samym wprowadził w  błąd Bank co do możliwości zamiaru wywiązania się z warunków zawartej umowy i  doprowadził jednocześnie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w  ww kwocie.