LISTONOSZ OSKARŻONY O PODROBIENIE KART DORĘCZEŃ PRZESYŁEK POLECONYCH

Dodano: 2020-05-21

Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu wniosek o wydanie wyroku skazującego na podstawie artykułu 335 par. 1 kk (dobrowolne poddanie się karze) wobec 45 letniego mężczyzny. Oskarżonemu zarzucono, że w okresie od 23 kwietnia do 11 czerwca 2019 roku w Żarach, będąc zatrudnionym na stanowisku listonosza, działając w krótkich odstępach czasu oraz w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu użycia za autentyczne, podrobił karty doręczeń przesyłek poleconych i pokwitowania ich odbioru, poprzez własnoręczne nakreślenie na nich podpisów 11 osób w miejscach przeznaczonych na podpisy faktycznych odbiorców przesyłek.

Oskarżony przyznał się do zarzuconego mu czynu i złożył wniosek o skazanie go bez przeprowadzenia rozprawy. Prokurator wniósł o orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym kary 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 2 lata próby oraz zobowiązanie do informowania kuratora sądowego o przebiegu okresu próby, a także grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 zł.

W przypadku odrzucenia wniosku przez sąd zgodnie z art.270.§1 kodeksu karnego - kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od3miesięcy do lat 5./jcz