Zielona Góra

Zielona Góra

KONTAKT

ul. Partyzantów 42, 65-950 Zielona Góra
zobacz mapę

Centrala : + 48 68 328-63-33
Fax + 48 68 328-63-34
przielonagora@zielona-gora.po.gov.pl WAŻNE !!
ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
Skrytka odbiorcza: /pozgora/skrytka


LubuskaTelefon alarmowy dla ofiar przemocy domowej                   
/w godzinach urzędowania Prokuratury/:               
68 328-63-00               


Prokurator Rejonowy
Robert Kmieciak
Prokurator Prokuratury Rejonowej

Zastępcy Prokuratora Rejonowego
Magdalena Kopciuch 


Kierownik Sekretariatu
Bożenna Zackiewicz

Etaty:

25 etatów orzeczniczych
15 etatów urzędniczych
5,5 innych pracowników

 

Swoją właściwością obejmuje:
miasto Zielona Góra
oraz gminy z terenu powiatu zielonogórskiego: Czerwieńsk, Nowogród Bobrzański, Świdnica, Zabór i Zielona Góra

Godziny pracy biura prokuratury - poniedziałek - piątek: od godz. 7:30 do godz. 15:30

Po godzinach urzędowania w sprawach tego wymagających kontakt służbowy z prokuratorem dyżurującym zapewnia właściwa jednostka Policji.

Interesanci przyjmowani są w dniach powszednich w godzinach: od 10:00 do 14:00.

Prokurator Rejonowy lub osoba go zastępująca w sprawach skarg i wniosków przyjmuje we wtorki: od godz. 10:00 do godz. 13:00 

W prokuraturze sprawy dokumentowane są w formie pisemnej. Wyjątkowo jednak może zaistnieć potrzeba bezpośredniej rozmowy z prokuratorem. W takich przypadkach wcześniejsze telefonicznie uzgodnienie przyjęcia ułatwi kontakt z właściwą osobą bez zbędnego wyczekiwania.

Prokuratura

GALERIA ZDJĘĆ PROKURATURY

 • Zielona Góra

AKTUALNOŚCI Z REJONU

 • PRZYJMOWAŁA W PUNKCIE KASOWYM OPŁATY I NIE PRZEKAZYWAŁA ICH ADRESATOWI

  Dodano: 2010-11-04

  Zielona Góra. Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 38-letniej kobiecie. Oskarżona w dniu 12 lutego 2010 r. w Zielonej Górze, prowadząc punkt przyjmowania opłat, przywłaszczyła powierzone jej przez klienta pieniądze z tytułu dokonanej przez niego wypłaty za czynsz w Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i opłaty za energię elektryczną w kwocie 462,80 zł.

 • WŁAMAŁ SIĘ DO GROBOWCA NA CMENTARZU

  Dodano: 2010-10-29

  Zielona Góra. Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 45-letniemu mężczyźnie. Oskarżony w dniu 22 września 2010 r. w Zielonej Górze, dokonał kradzieży z włamaniem do grobowca usytuowanego na terenie Cmentarza Komunalnego.

 • UDZIELIŁ 555 DZIAŁEK ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH

  Dodano: 2010-10-28

  Zielona Góra. Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 25-letniemu mężczyźnie. Oskarżony w okresie od sierpnia do października 2009 r. wielokrotnie posiadał substancję psychotropową w postaci amfetaminy oraz heroiny, a nadto uczestniczył w obrocie tymi środkami. Prokurator przedstawił mu 16 zarzutów.

 • DOKONAŁ ROZBOJU, A NASTĘPNIE PODAŁ RĘKĘ POKRZYWDZONYM I ODSZEDŁ

  Dodano: 2010-10-27

  Zielona Góra. Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 30-letniemu mężczyźnie. Oskarżony w dniu 8 lipca 2010 r. w Zielonej Górze, po uprzednim grożeniu nożem doprowadził 3 pokrzywdzonych - 2 mężczyzn i kobietę do stanu bezbronności, a następnie zabrał im telefon komórkowy wartości 200 zł, 6 piw wartości 22 zł oraz zegarek wartości 160 zł.

 • WNIOSEK PROKURATORA O WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA KARNEGO

  Dodano: 2010-10-26

  Zielona Góra. Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował do sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego w stosunku do 22-letniej kobiety podejrzanej o to, że w dniu 12 lutego 2010 r. w Zielonej Górze nieumyślnie spowodowała uszkodzenie ciała pokrzywdzonego.

 • UKRADŁ PODNAD 1000 WKRĘTÓW MOCUJĄCYCH SZYNY KOLEJOWE - MÓGŁ DOPROWADZIĆ DO TRAGEDII

  Dodano: 2010-10-25

  Zielona Góra - Niedoradz. Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 28-letniemu mężczyźnie. Oskarżony w okresie od 2 do 5 marca 2010 r. pomiędzy miejscowościami Niedoradz - Stary Kisielin- Zielona Góra zabrał ze szlaku kolejowego łącznie 1010 sztuk wkrętów metalowych mocujących szyny kolejowe do podkładów wraz z pierścieniami o łącznej wartości 1271 zł na szkodę PKP PLK S.A. w Zielonej Górze.

 • OKŁADAŁ POKRZYWDZONEGO METALOWĄ RURKĄ PO CAŁYM CIELE

  Dodano: 2010-10-22

  Zielona Góra. Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 32-letniemu mężczyźnie. Oskarżony w dniu 13 marca 2010 r. w Zielonej Górze poprzez bicie pokrzywdzonego metalową rurką po całym ciele, spowodował u niego obrażenia w postaci ran głowy i złamania ręki, które to obrażenia naruszały funkcjonowania czynności ciała na okres powyżej dni 7.

 • NAPADLI NA ULICY BY UKRAŚĆ 6 BUTELEK PIWA

  Dodano: 2010-10-21

  Zielona Góra. Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 24-letniemu mężczyźnie. Oskarżony w dniu 20 lutego 2010 r. w Zielonej Górze na jednej z ulic, działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą, po uprzednim wykręceniu pokrzywdzonemu rak do tyłu i uderzeniu w brzuch, doprowadził go do stanu bezbronności, a następnie usiłował zabrać mu reklamówkę z zawartością 6 butelek piwa wartości 19,33 zł. Sprawca zamierzonego celu jednak nie osiągnął z uwagi na ucieczkę pokrzywdzonego.

 • OSKARŻENI O WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE PODCZAS POWODZI

  Dodano: 2010-10-19

  Zielona Góra - Nietkowice . Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 3 mężczyznom w wieku od 20 do 26 lat. Oskarżeni w dniu 29 maja 2010 r. pomiędzy miejscowościami Nietków i Nietkowice, działając wspólnie i w porozumieniu, używając przemocy wobec pokrzywdzonego, kopiąc go i uderzając pięściami po całym ciele, usiłowali zmusić go do rozporządzenia cudzym mieniem poprzez wydanie pary butów gumowych, 2 par woderów i 6 sztuk pochodni o łącznej wartości 812 zł.

 • RZUCIŁA KAMIENIEM W RADIOWÓZ I WYBIŁA W NIM SZYBĘ

  Dodano: 2010-10-18

  Zielona Góra. Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 27 letniej kobiecie. Oskarżona w dniu 22 maja 2010 r. w jednej z miejscowości powiatu zielonogórskiego, mając ograniczona w stopniu znacznym tak zdolność rozpoznania czynu jak i pokierowania swoim postępowaniem, rzucając kamieniem wybiła tylna szybę klapy bagażnika oraz uszkodziła wycieraczki w oznakowanym radiowozie.