Zielona Góra

Zielona Góra

KONTAKT

ul. Partyzantów 42, 65-950 Zielona Góra
zobacz mapę

Centrala : + 48 68 328-63-33
Fax + 48 68 328-63-34
przielonagora@zielona-gora.po.gov.pl WAŻNE !!
ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
Skrytka odbiorcza: /pozgora/skrytka


LubuskaTelefon alarmowy dla ofiar przemocy domowej                   
/w godzinach urzędowania Prokuratury/:               
68 328-63-00               


Prokurator Rejonowy
Marcin Baworowski
Prokurator Prokuratury Rejonowej

Zastępca Prokuratora Rejonowego
Paweł Sawicki
Prokurator Prokuratury Rejonowej

Kierownik Działu Śledztw
Małgorzata Żok
Prokurator Prokuratury Rejonowej

Kierownicy Działów Dochodzeniowych
Radosław Przygrodzki
Prokurator Prokuratury Rejonowej

--
Prokurator Prokuratury Rejonowej

Kierownik Sekretariatu
Bożenna Zackiewicz

Etaty:

26 etatów orzeczniczych
15 etatów urzędniczych
5 innych pracowników


Kierownik Sekretariatu
Bożenna Zackiewicz

Etaty:

26 etatów orzeczniczych
15 etatów urzędniczych
5 innych pracowników

 

Swoją właściwością obejmuje:
miasto Zielona Góra
oraz gminy z terenu powiatu zielonogórskiego: Czerwieńsk, Nowogród Bobrzański, Świdnica, Zabór

Godziny pracy biura prokuratury - poniedziałek - piątek: od godz. 7:30 do godz. 15:30

Po godzinach urzędowania w sprawach tego wymagających kontakt służbowy z prokuratorem dyżurującym zapewnia właściwa jednostka Policji.

Interesanci przyjmowani są w dniach powszednich w godzinach: od 10:00 do 14:00.

Prokurator Rejonowy lub osoba go zastępująca w sprawach skarg i wniosków przyjmuje we wtorki: od godz. 10:00 do godz. 13:00 

W prokuraturze sprawy dokumentowane są w formie pisemnej. Wyjątkowo jednak może zaistnieć potrzeba bezpośredniej rozmowy z prokuratorem. W takich przypadkach wcześniejsze telefonicznie uzgodnienie przyjęcia ułatwi kontakt z właściwą osobą bez zbędnego wyczekiwania.

Prokuratura

GALERIA ZDJĘĆ PROKURATURY

 • Zielona Góra

AKTUALNOŚCI Z REJONU

 • KOMUNIKAT DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU KONKURSU NA ZASTĘPSTWO URZĘDNIKA W TRAKCIE JEGO USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI W PROKURATURZE REJONOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE

  Dodano: 2016-05-09

  Zielona Góra. Komisja konkursowa informuje, że do II etapu naboru na zastępstwo urzędnika w trakcie jego usprawiedliwionej nieobecności w Prokuraturze Rejonowej w Zielonej Górze zakwalifikowały się niżej wymienione osoby:

 • WIĘŹNIOWIE NIE POWRÓCILI DO ARESZTU PO WYZNACZONYM TERMINIE

  Dodano: 2016-05-05

  Zielona Góra. Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze  skierował  w ostatnim czasie 2 akty oskarżenia przeciwko osadzonym w aresztach śledczych.
  Pierwszy ... przeciwko 24-letniemu mężczyźnie oskarżonemu  oto, że  18 grudnia 2015 r. będąc pozbawionym wolności na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Zielonej Gorze Wydział II Karny dokonał samouwolnienia  się poprzez oddalenie z miejsca pracy , którą wykonywał w związku z zatrudnieniem poza terenem  jednostki penitencjarnej , w trakcie odbywania kary w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze.

 • ZNISZCZYLI PRZED SZKOŁĄ DREWNIANĄ RZEŹBĘ PIŁKARZA ODRYWAJĄC JEJ GŁOWĘ ORAZ NOGI

  Dodano: 2016-04-29

  Zielona Góra.  Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 2 mężczyznom w wieku 19 i 21 lat. Oskarżeni w nocy z 24 na 25 października 2015 r. w Świdnicy, na terenie Zespołu Szkół , działając wspólnie i w porozumieniu uszkodzili rzeźbę drewnianą przedstawiającą piłkarza poprzez oderwanie głowy i nóg oraz rzucenie jej o ziemię na skutek czego pękł korpus rzeźby , powodując straty w wysokości 3000 zł.

 • ARESZT DLA 43-LATKA ZA ZNĘCANIE NAD NAJBLIŻSZYMI

  Dodano: 2016-04-20

  Zielona Góra. W nawiązaniu do informacji z dnia 19.04.2016 r. pt. O włos od kolejnej tragedii ?? Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze poinformował o zastosowaniu przez sąd, na wniosek prokuratora  środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec  43-letniego podejrzanego o znęcanie się nad rodziną .

 • PODCZAS PRÓBY ROZBOJU GROZIŁ ROZBITĄ BUTELKĄ TZW. "TULIPANA"

  Dodano: 2016-04-20

  Zielona Góra. Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 20-letniemu mężczyźnie. Oskarżony w dniu 14.12.2015 r. w Zielonej Górze, w centrum miasta , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej  w postaci pieniędzy, grożąc użyciem rozbitej butelki  tzw."tulipana" usiłował doprowadzić pokrzywdzonego do rozporządzenia mieniem własnym w postaci pieniędzy w nieustalonej kwocie , jednak zamierzonego  celu nie osiągnął.

 • NAJECHAŁ POJAZDEM NA OZNAKOWANY RADIOWOZ W CELU UNIEMOŻLIWIENIA ZATRZYMANIA DO KONTROLI DROGOWEJ

  Dodano: 2016-04-19

  Zielona Góra. Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 38-letniemu mężczyźnie.
  Oskarżony  11 stycznia 2016 r. w Zielonej Górze w celu zmuszenia funkcjonariuszy do zaniechania prawnej czynności służbowej związanej  z zatrzymaniem i badaniem jego stanu trzeźwości jako kierującego , najechał swoim samochodem marki Toyota na oznakowany radiowóz  policyjny marki KIA, podczas i w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych.

 • O WŁOS OD KOLEJNEJ TRAGEDII ??

  Dodano: 2016-04-19

  Zielona Góra. Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze wszczął śledztwo p-ko 43 letniemu mężczyźnie, który w okresie od 2011 roku do 17 kwietnia 2016 roku w Płotach znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją żoną i 13 letnim synem w ten sposób, że będąc pod wpływem alkoholu wielokrotnie znieważał ich słowami obraźliwymi, groził podpaleniem domu, a podczas urządzanych przez siebie awantur szarpał i bił ich po głowie i całym ciele. Nadto swoją żonę ciągnął za włosy.
  17 kwietnia br. podczas ostatniej urządzonej przez siebie awantury dotkliwie pobił 13 letniego syna powodując u niego obrażenia ciała w postaci stłuczenia głowy z obrzękami i krwawieniem oraz stłuczenie okolicy potylicy. Nieletni przewieziony został do szpitala gdzie przebywa do tej pory.

 • UDERZYŁ POKRZYWDZONEGO TALERZEM CERAMICZNYM W TWARZ NARAŻAJĄC GO NA NIEBEZPIECZEŃSTWO

  Dodano: 2016-04-14

  Zielona Góra. Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 32-letniemu mężczyźnie.
  Oskarżony  1 stycznia 2016 r. w Zielonej Górze podczas kłótni uderzył pokrzywdzonego talerzem ceramicznym w twarz  powodując powstanie obrażeń w postaci ran ciętych nosa, łuku brwiowego, policzka  oraz powieki , które to obrażenia naruszyły czynności narządu ciała na okres poniżej dni 7. Jednocześnie sposób działania sprawcy - zdaniem prokuratora -   stanowił narażenie pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci innego ciężkiego kalectwa (w przypadku uszkodzenia gałki ocznej).

 • SPOTKANIE PROKURATORA Z UCZNIAMI GIMNAZJUM I ICH RODZICAMI DOT. CYBERPRZEMOCY

  Dodano: 2016-04-14

  Zielona Góra. W ostatnich dniach w Gimnazjum nr 1  w Zielonej Górze  odbyło się kolejne już spotkanie prokurator Doroty Przygrodzkiej z uczniami, ich rodzicami oraz wychowawczynią jednej z klas tej szkoły.
  Tematem wiodącym tego spotkania było wyjaśnienie pojęcia mobbingu coraz częściej występującego w szkołach, a także nowej formy przestępstwa - cyberprzemocy.

 • CHCIAŁ OSZUKAĆ BIURO PODRÓŻY PRZEDKŁADAJĄC PODROBIONE POTWIERDZENIE REZERWACJI WYCIECZKI O WARTOŚCI 7800 zł

  Dodano: 2016-04-08

  Zielona Góra. Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował do sądu wniosek o  z art. 335 par 1 (  wydanie wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar) wobec 25-letniego mężczyzny. Podejrzanemu zarzucono, że  24 września 2015 r. w Zielonej Górze , po uprzednim pouczeniu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań , będąc przesłuchiwanym przez funkcjonariusza policji jako osoba pokrzywdzona w charakterze  świadka złożył niezgodne z prawdą zeznania dotyczące okoliczności zakupienia wycieczki w biurze podroży.