ROZBÓJ W CENTRUM MIASTA

Dodano: 2020-07-13

Zielona Góra. Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom w wieku 23 i 44 lat.
Oskarżonym zarzucono, że  11 sierpnia 2019 roku w Zielonej Górze, działając wspólnie i w porozumieniu bili pokrzywdzonego pięściami po głowie , a następnie kilkakrotnie uderzyli go szklaną butelką po głowie i w ten sposób doprowadzili go do stanu bezbronności, poczym skradli mu telefon komórkowy o wartości 100 zł, 2 kolczyki metalowe o łącznej wartości 40 zł oraz pieniądze w kwocie co najmniej 2000 zł. Pokrzywdzony w wyniku napadu rabunkowego doznał obrażeń ciała na okres powyżej 7 dni.

Ponadto prokurator zarzucił drugiemu ze sprawców, że w okresie pomiędzy 12 sierpnia 19 sierpnia 2019 roku groził temu samemu pokrzywdzonemu pozbawieniem życia, przy czym groźba ta zbudziła w pokrzywdzonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona. Napastnik ten swoich czynów dopuścił się w warunkach recydywy, czyli powrotu do przestępstwa. 

Mężczyźni na wniosek prokuratora decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani.

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego, art.280.§1 kto  kradnie,  używając  przemocy  wobec  osoby  lub  grożąc natychmiastowym  jej  użyciem  albo  doprowadzając  człowieka  do  stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2do 12./jcz (rozbój)