BALKON WYKONANY NIEZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ - STAŁ SIĘ ŚMIERTELNA PUŁAPKĄ

Dodano: 2019-06-11

Wschowa. Prokurator Rejonowy we Wschowie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko trzem osobom w wieku 66, 36 i 38 lat. Pierwszy z oskarżonych w okresie od grudnia 2015 r. do sierpnia 2018 r. w Sławie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, jako kierownik budowy naraził małżeństwo na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w ten sposób, że nie sprawdzał jakości robót budowlanych budowanego balkonu i zgodności jego wykonania z projektem, nie wstrzymał robót budowlanych pomimo powstania zagrożenia dla innych osób oraz bezzwłocznie nie powiadomił o tym właściwego organu, nie dokonał wpisu do dziennika budowy dotyczącego wstrzymania robót, natomiast jakość prac w dzienniku budowy ocenił pozytywnie w których podał, że balkon nadaje się do użytkowania, czym poświadczył nieprawdę gdyż balkon został wykonany niezgodnie z projektem i sztuką budowlaną, w wyniku czego w dniu 2 sierpnia 2018 r. doszło do zarwania się balkonu, na którym przebywali pokrzywdzeni i w następstwie upadku z wysokości ponieśli oni śmierć.

Dwaj pozostali mężczyźni oskarżeni zostali o to że, jako wykonawcy balkonu dobudowanego do mieszkania, wykonali i zamocowali balkon niezgodnie z projektem i sztuką budowlaną.

W śledztwie powołano biegłego z dziedziny budownictwa, który w swojej opinii stwierdził, iż przedmiotowy balkon został wykonany niezgodnie z projektem i sztuką budowlaną w ten sposób, że wykonawca zamiast pięciu wykonał cztery podpory balkonu oraz zastosował kołki rozporowe (na sucho) o średnicy 12 mm, zamiast zgodnie z projektem śruby gwintowe (kotwy) o średnicy 10 mm wpuszczone w mur na głębokość 20 cm, których przyczepność winna być zwiększona zaprawą iniekcyjną oraz nie zastosował poprzecznych belek stężających konstrukcje balkonu w płaszczyźnie poziomej.

Pierwszemu z oskarżonych grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat, drugiemu z mężczyzn grozi kara od 3 do 5 lat, zaś trzeciemu z oskarżonych grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat./AP