KOMUNIKAT PROKURATORA REJONOWEGO W ŚWIEBODZINIE

Dodano: 2010-06-11

Świebodzin. Prokuratura Rejonowa w Świebodzinie informuje, iż w sprawie o sygnaturze 3 Ds 79/10/D przesłano  w dniu 31 maja 2010r. do Sądu Rejonowego w Świebodzinie akt oskarżenia przeciwko 18 oskarżonym o przestępstwa z art 270 § 1 kk i art 286 § 1 kk w zw z art 11 § 2 kk, co do 15 oskarżonych wraz z wnioskiem o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy w trybie art 335 § 1 kpk.
 
Przestępstwa te polegały na tym, że oskarżeni w czerwcu 2007r W ENEA Operator Rejon Dystrybucji w Świebodzinie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedstawili uprzednio sfałszowane, stwierdzające nieprawdę faktury, celem uzyskania dotinansowania do wypoczynku letniego w kwotach od 600zł do 4200zł, czym działali na szkodę ENEA Operator Oddział Dystrybucji ZIelona G6ra.