NAPAD ROZBÓJNICZY. BRACIA OSKARŻENI

Dodano: 2018-02-12

Świebodzin. Prokurator Rejonowy w Świebodzinie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom w wieku 37 i 29 lat. Pierwszy z oskarżonych w dniu 30 sierpnia 2017 r. w Świebodzinie usiłując doprowadzić pokrzywdzonego do rozporządzenia mieniem groził mu uszkodzeniem jego ciała, a następnie go uderzył pokrzywdzonego butelką w głowę.

 

Pokrzywdzony odniósł obrażenia ciała w postaci pourazowej rany rogówki oka, skutkującej znacznym stopniem niedowidzenia, co naruszyło czynności narządów ciała na okres powyżej dni 7.

W toku przeprowadzonego postępowania ustalono, że oskarżony w dniu 31 sierpnia 2017 r. zagroził pokrzywdzonemu pozbawieniem życia, jeżeli ten złoży zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na swoją szkodę i będzie zeznawał przeciwko niemu.

W dniu 08 września 2017 r. inne osoby niż pokrzywdzony złożyły zawiadomienie o opisanym powyżej zachowaniu oskarżonego w wyniku czego sprawca został zatrzymany już następnego dnia, a następnie przewieziony do Szpitala w Świebodzinie na badania. Podczas pobytu w szpitalu oskarżony próbował zmusić policjantów do ... poczęstowania go tytoniem i umożliwienie mu jego zapalenia grożąc przy tym policjantom spowodowaniem wobec nich postępowania karnego w przypadku nie wyrażenie przez nich zgody.

Postanowieniem z dnia 12 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Świebodzinie zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt.

Po opisanym zdarzeniu i po tymczasowym aresztowaniu sprawcy czynu, w dniu 29 września 2017 roku  brat oskarżonego podjął bezprawne środki i odszukał pokrzywdzonego i następnie groził mu pozbawieniem życia w celu wywarcia na niego wpływu jako na świadku w toczącym się postępowaniu karnym.

W dniu 15 listopada 2017 r. pokrzywdzony zmarł.

W toku przesłuchania pierwszy z oskarżonych przyznał się do popełnienia wszystkich zarzucanych mu przestępstw za wyjątkiem popełnienia przestępstwa usiłowania wymuszenia rozbójniczego.

Natomiast drugi z oskarżonych nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.

Pierwszemu z oskarżonych grozi kara pozbawienia wolności nawet do 15 lat, zaś drugiemu z mężczyzn grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat./AP