WDARLI SIĘ NA TEREN POSESJI, RECYDYWISTA USIŁOWAŁ UKRAŚĆ ROWER- ZAGROZIŁ JEGO WŁAŚCICIELOWI WYWIEZIENIEM DO LASU

Dodano: 2017-12-06

Świebodzin. Prokurator Rejonowy w  Świebodzinie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 2 mężczyznom w wieku 33 i 38 lat.
Pierwszemu z oskarżonych zarzucono, że  25 lipca 2017 roku w jednej z miejscowości powiatu świebodzińskiego, wdarł się wraz z innymi ustalonymi osobami na ogrodzony teren posesji stanowiącej własność pokrzywdzonych kobiety i mężczyzny, a następnie wbrew żądaniu osoby uprawnionej - miejsca tego nie opuścił.

Drugiemu ze sprawców również zarzucono w/w przestępstwo popełnione w warunkach recydywy, a nadto to, że podczas tego samego zdarzenia stosował, w celu wywarcia wpływu na świadków zdarzenia - pokrzywdzonych właścicieli posesji groźbę bezprawną  - groźbę popełnienia przestępstwa na szkodę mężczyzny - pozbawienia wymienionego wolności poprzez wywiezienie samochodem na teren kompleksu leśnego, a także spowodowania obrażeń ciała w celu zmuszenia tych osób do określonego zachowania - zaniechania telefonicznego powiadomienia funkcjonariuszy Policji o zachowaniu wymienionego, jak i towarzyszących mu wówczas mężczyzn, polegającego na naruszeniu miru domowego oraz kradzieży rozbójniczej i spowodowania obrażeń ciała, którego to zachowania był sprawcą, przy czym czynu tego dokonał w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, a orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Wolsztynie z dnia 28 grudnia 2007 roku, , na mocy którego wymierzono wymienionemu karę łączną 4 lat pozbawienia wolności, a którą odbywał m.in. w okresie od 20 czerwca 2012 roku do 3 maja 2013 roku.

Jak ustalono  do w/w zdarzeń doszło w sytuacji, w której 38-letni oskarżony  wtargnął na posesję  i zabrał rower wartości 700 zł, następnie  w celu utrzymania się w posiadaniu tej rzeczy ruchomej, bezpośrednio po dokonaniu kradzieży, użył przemocy wobec właściciela tego przedmiotu  w ten sposób, że zadał pokrzywdzonemu cios metalową rurką w tył głowy powodując w ten sposób obrażenia ciała w postaci obrzęku o wymiarach 3 cm. x 3 cm. (obrażenia poniżej dni 7), a chwilę później przywołał na posesję swoich współtowarzyszy. Gdy mężczyzna krzyknął do żony aby wezwała policję  zagrozili mu wywiezieniem do lasu .

Wobec starszego z oskarżonych, recydywisty, sąd, na wniosek  prokuratora zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy (grozi mu kara od 2 do 15 lat pozbawienia wolności). Wobec drugiego z nich prokurator zastosował dozór policji  (grozi mu kara do roku pozbawienia wolności)./jcz