BOMBY NIE BYŁO - BOMBER ZATRZYMANY !

Dodano: 2017-11-17

Na polecenie Prokuratora Rejonowego w Świebodzinie zatrzymany został młody mieszkaniec woj. pomorskiego.
Mężczyźnie zarzucono, że w okresie od lipca do listopada br. podszywając się pod inną osobę i w celu skierowania na nią podejrzeń, nękał za pomocą sms-ów znaną sobie kobietę wzbudzając u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia.

Podejrzanemu zarzucono również, że w okresie od 3.11.do 7.11.br. zawiadomił odpowiednie instytucje, w tym Centrum Zarządzania Kryzysowego  o nieistniejących zdarzeniach zagrażających życiu i zdrowiu wielu osób, a konkretnie o podłożonych ładunkach wybuchowych na terenie placówek oświatowo - wychowawczych w Świebodzinie, powodując w ten sposób konieczność przeprowadzenia czynności organów policji i innych służb mających na celu uchylenie zagrożenia. Każde zgłoszone fałszywe zawiadomienie powodowało konieczność przeprowadzenia ewakuacji budynków.

W toku zbierania materiału dowodowego w tej sprawie ustalono również, że podejrzany korzystając z tzw. bramek sms- owych, działając w podobny sposób wywoływał podobne alarmy bombowe na obszarze właściwości innych prokuratur w kraju.

Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Świebodzinie skierowano do sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego aresztu tymczasowego.

O dalszych czynnościach poinformujemy w osobnym komunikacie.
 
Zbigniew Fąfera - rzecznik PO