Skruszony przestępca

Dodano: 2005-08-14

Na całym niemal świecie skruszony i gorliwie współpracujący z oskarżycielem i sądem przestępca ma prawo liczyć na złagodzenie kary. To z jednej strony pewna, ukształtowana wielowiekowa tradycja, ale też zasada ściśle określona w obowiązujących przepisach. W Polsce np. na nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet na zawieszenie jej wykonania ma prawo oczekiwać oskarżony, który niezależnie od szczerych wyjaśnień złożonych na swój temat ujawnił prze Policją czy prokuratorem istotne okoliczności poważnego przestępstwa dotychczas tym urzędom nieznane. Na podobne, a nawet dalej idące przywileje może liczyć sprawca, który popełnił czyn wspólnie z innymi osobami i zdecydował się szczerze osoby te ujawnić oraz opisać wszystkie istotne okoliczności popełnienia tego czynu. Jeżeli współpracujący z prokuratorem sprawca odegrał w popełnieniu przestępstwa role podrzędną, a przekazane przez niego informacje przyczyniły się do zapobieżenia popełnieniu kolejnego przestępstwa, sąd może w ogóle odstąpić od wymierzenia mu kary. /Oprac. jw./