Nasza misja:

Służyć
społeczeństwu stojąc na straży praworządności i odpowiadając za ściganie przestępstw
Chronić
obywateli przed naruszaniem prawa w różnych jego obszarach
Pomagać

w przypadkach naruszenia prawa karnego, cywilnego i administracyjnego
Żądać ukarania
przez Sąd wszystkich, którzy ten porządek prawny naruszają

Aktualności

 • ZA GWAŁT GROZI OSKARŻONEMU DO 12 LAT POZBAWIENIA WOLNOŚCI

  Krosno Odrzańskie. Prokurator Rejonowy w Krośnie Odrzańskim skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 52 letniemu mężczyźnie, który w okresie od kwietnia 1998 r. do kwietnia 2008 r. będąc pod wpływem alkoholu znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją żoną oraz swoimi dziećmi. W marcu 2008 r. dwukrotnie grożąc swojej żonie pobiciem siłą doprowadził ją do obcowania płciowego. Oskarżony również o to, że w okresie od marca do kwietnia 2008 r. w celu wywarcia na nią wpływu aby nie zawiadamiała organów ścigania o stosowaniu przez niego przemocy psychicznej i fizycznej wobec niej i dzieci.

  Dodano dnia: 2008-08-28 [ID : 3438]

  » Czytaj dalej

 • PRZYWŁASZCZYŁA POWIERZONE JEJ MIENIE

  Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 37 letniej kobiecie, która w okresie od czerwca 2007 r. do kwietnia 2008 r. pracując jako kasjer w kantorze wymiany walut przywłaszczyła powierzone mienie pieniądze o łącznej kwocie 10.658 zł. na szkodę pokrzywdzonej.

  Dodano dnia: 2008-08-28 [ID : 3437]

  » Czytaj dalej

 • PRZYJACIELSKA WIZYTA W NIEMCZECH

  Poznań - Celle - Lüneburg  - Zielona Góra. W dniach 25 - 27 sierpnia b.r. w Niemczech przebywała delegacja wielkopolskiego i lubuskiego wymiaru sprawiedliwości. Prokurator Apelacyjny w Poznaniu już 10 lat temu nawiązał wszechstronną i bardzo aktywną współpracę z Prokuratorem Generalnym w Celle [Dolna Saksonia]. W ramach zawartego porozumienia obie strony podczas kolejnych spotkań dzieliły się wiedzą o obowiązujących w ich krajach systemach prawnych oraz wymieniały ocenami i informacjami o bieżących problemach. Polscy prokuratorzy wielokrotnie odbywali staże w Celle, a niemieccy w Poznaniu. Poznawano także pracę sądów w Wielkopolsce i Dolnej Saksonii oraz wizytowano zakłady karne w obu krajach.

  Dodano dnia: 2008-08-28 [ID : 3436]

  » Czytaj dalej

 • KIEROWCA CIĄGNIKA SPRAWCĄ GROŹNEGO WYPADKU DROGOWEGO

  Świebodzin. Prokurator Rejonowy w Świebodzinie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 58 letniemu mężczyźnie, który w dniu 28 maja 2008 r. na drodze Lubinicko - Jeziory kierując ciągnikiem rolniczym w trakcie wyjazdu z pola uprawnego naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu samochodu osobowego podczas włączania się do ruchu , przez co doprowadził do zderzenia obu pojazdów w wyniku czego pasażerka samochodu osobowego doznała ciężkich obrażeń ciała, które spowodowały u niej ciężkie kalectwo.

  Dodano dnia: 2008-08-27 [ID : 3435]

  » Czytaj dalej

 • KRADZIEŻ W NIEMCZECH, UCIECZKA PRZED POLICJĄ W POLSCE

  Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko trzem mężczyznom w wieku 19, 20 i 29 lat, którzy w dniu 22 kwietnia 2008 r. na terenie Niemiec działając wspólnie i w porozumieniu po uprzednim wyłamaniu drzwi do baraku na budowie dokonali kradzieży sprzętu o łącznej wartości 7.000 euro oraz w nocy z 22 na 23 kwietnia 2008 r. na trasie Tuplice - Jasień podczas ucieczki przed patrolem policyjnym wyrzucili z jadącego samochodu wprost pod koła radiowozu skrzynkę narzędziową i piłę elektryczną powodując w ten sposób uszkodzenie i straty w wysokości 3.000 zł. na szkodę Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.

  Dodano dnia: 2008-08-27 [ID : 3434]

  » Czytaj dalej

 • ZBIORNIKI PALIWA BEZ ZEZWOLENIA NA ICH EKSPLOATACJĘ

  Świebodzin. Prokurator Rejonowy w Świebodzinie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 55 letniej kobiecie, która w okresie od kwietnia 2004 r. do końca 2006 r. będąc prezesem spółki i prowadząc działalność gospodarczą Stację Paliw dopuściła do eksploatacji urządzenia techniczne w postaci zbiorników na paliwo, które nie posiadały decyzji o dopuszczeniu urządzenia do eksploatacji lub obrotu.

  Dodano dnia: 2008-08-26 [ID : 3432]

  » Czytaj dalej

 • WWIEŹLI BEZ ZEZWOLENIA ODPADY NA TEREN POLSKI

  Krosno Odrzańskie. Prokurator Rejonowy w Krośnie Odrzańskim dniu 25 sierpnia 2008 r. skierował do sądu dwa akty oskarżenia przeciwko 32 i 62 letnim mężczyznom, którzy wbrew przepisom ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów wwieźli na teren Polski odpady.

  Dodano dnia: 2008-08-26 [ID : 3431]

  » Czytaj dalej

 • KOMUNIKAT - EGZAMIN PROKURATORSKI

  Zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego z dnia 12 sierpnia 2008  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu do przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego, informujemy, że w Prokuraturze Rejonowej Poznań - Nowe Miasto w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 (VI piętro) odbędzie się egzamin prokuratorski:

  -egzamin pisemny 6-7 października 2008 r.
  -oraz egzamin ustny 14-18 października 2008 r.

  Dodano dnia: 2008-08-26 [ID : 3430]

  » Czytaj dalej

 • PRÓBA PRZEKAZANIA HEROINY OSADZONEJ W ZAKŁADZIE KARNYM

  Zielona Góra. Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 25 letniej kobiecie, która w dniu 22 lutego 2008 r. w Zakładzie Karnym w Krzywańcu działając wbrew przepisom ustawy usiłowała udzielić skazanej środek odurzający w postaci heroiny o wadze brutto 0,50 grama.

  Dodano dnia: 2008-08-25 [ID : 3429]

  » Czytaj dalej

 • PODROBIONE DOKUMENTY PRZEDŁOŻYŁA W ZUS-IE

  Krosno Odrzańskie. Prokurator Rejonowy w Krośnie Odrzańskim skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 60 letniej kobiecie, która w okresie od października do końca grudnia 1999 r. w celu użycia za autentyczne, przy użyciu nieustalonego urządzenia technicznego przerobiła oryginalne dowody wpłat kwot należnych tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy, w ten sposób, iż po usunięciu fragmentów zapisów naniosła nową treść a następnie powielając tak otrzymane dokumenty przedłożyła je w dniu 29 grudnia 1999 r. jako autentyczne w Inspektoracie ZUS w Krośnie Odrzańskim.

  Dodano dnia: 2008-08-25 [ID : 3428]

  » Czytaj dalej

Nowości na stronie

Kampania "16 Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet"
Kampania
"16 Dni Przeciw
Przemocy Wobec Kobiet"