Nasza misja:

Służyć
społeczeństwu stojąc na straży praworządności i odpowiadając za ściganie przestępstw
Chronić
obywateli przed naruszaniem prawa w różnych jego obszarach
Pomagać
w przypadkach naruszenia prawa karnego, cywilnego i administracyjnego
Żądać ukarania
przez Sąd wszystkich, którzy ten porządek prawny naruszają

Aktualności

 • SEMINARIUM KRYMINALISTYCZNE

  Zielona Góra - Drzonków. IV Ogólnopolskie Seminarium Kryminalistyczne Zielona Góra - Drzonków 2008 coraz bliżej. Oficjalny komunikat w tej sprawie wraz z programem zajęć opublikowany został na naszej stronie już 7 kwietnia 2008r. Można zapoznać się nim w dziale oświadczenia komunikaty pod adresem http://www.zielona-gora.po.gov.pl/index.php?id=7&ida=3182

  Dodano dnia: 2008-05-06 [ID : 3245]

  » Czytaj dalej

 • PRZEMOCĄ DOPROWADZIŁ POKRZYWDZONĄ DO OBCOWANIA PŁCIOWEGO

  Wschowa. Prokurator Rejonowy we Wschowie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 23 letniemu mężczyźnie, który w dniu 20 stycznia 2008 r. we Wschowie przemocą doprowadził pokrzywdzoną do obcowania płciowego oraz działając w realizacji z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu groził jej pozbawieniem życia działając w celu wywarcia wpływu na treść zeznań w trakcie trwającego postępowania prowadzonego przez prokuraturę.

  Dodano dnia: 2008-05-05 [ID : 3244]

  » Czytaj dalej

 • ZNĘCAŁA SIĘ NAD RODZINĄ I GROZIŁA, ŻE TARGNIE SIĘ NA WŁASNE ŻYCIE

  Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 40 letniej kobiecie, która w okresie od lutego 2006 r. do lutego 2008 r. w Łęknicy, mając ograniczoną w stopniu znacznym zdolność pokierowania swoim postępowaniem, znęcała się psychicznie i fizycznie nad mężem i dziećmi w ten sposób, że wszczynała awantury domowe, wyzywała słowami uznanymi powszechnie za obelżywe, naruszała nietykalność cielesną, niszczyła wyposażenie mieszkania, a także zmuszała pokrzywdzonych do braku reakcji na jej zachowanie i zaniechanie powiadomienia organów ścigania poprzez straszenie targnięciem się na własne życie.

  Dodano dnia: 2008-05-05 [ID : 3243]

  » Czytaj dalej

 • PRÓBA WYMUSZENIA ZWROTU WIERZYTELNOŚCI

  Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 32 letniemu mężczyźnie, który w dniu 29 grudnia 2007 r. działając wspólnie i w porozumieniu z drugą nieustaloną osobą, stosował groźby pozbawienia życia oraz uszkodzenia ciało wobec pokrzywdzonego, a następnie przemoc w postaci szarpania go za odzież oraz kopnięcia w brzuch drugiego z pokrzywdzonych, domagając się zwrotu od w/w pieniędzy w kwocie 1.500 Euro, oraz o to, że tego samego dnia wdarł się do mieszkania jednego z pokrzywdzonych wbrew jego woli.

  Dodano dnia: 2008-05-02 [ID : 3241]

  » Czytaj dalej

 • Z POPEŁNIANIA PRZESTĘPSTW UCZYNIŁ SOBIE STAŁE ŹRÓDŁO DOCHODU

  Żagań. Prokurator Rejonowy w Żaganiu skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 21 letniemu mężczyźnie, który w okresie od 5 grudnia 2006 r. do dnia 9 grudnia 2007 r. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził 14 osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie w błąd co do zamiaru wywiązania się z umowy kupna - sprzedaży dotyczącej różnych przedmiotów zawartej za pośrednictwem aukcji internetowej Allegro.

  Dodano dnia: 2008-05-02 [ID : 3240]

  » Czytaj dalej

 • KRADLI OLEJ NAPĘDOWY Z TIRÓW

  Świebodzin. Prokurator Rejonowy w Świebodzinie nadzorował prowadzone przez funkcjonariuszy Sekcji Kryminalnej oraz Dochodzeniowe - Śledczej tutejszej Komendy Powiatowej Policji postępowanie przygotowawcze w sprawie szeregu kradzieży z włamaniem do samochodów ciężarowych, do których doszło w okresie od końca stycznia 2008 roku do polowy marca 2008 roku na terenie powiatu świebodzińskiego.

  Dodano dnia: 2008-04-30 [ID : 3238]

  » Czytaj dalej

 • DZIAŁAŁ W WARUNKACH RECYDYWY

  Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 33 letniemu mężczyźnie, który w dniu 18 lipca 2007 r. w Jasieniu na terenie marketu zabrał w celu przywłaszczenia 205 kart do telefonów komórkowych wartości łącznej 3030 zł. wykorzystując nieuwagę ekspedientki, przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności.

  Dodano dnia: 2008-04-30 [ID : 3237]

  » Czytaj dalej

 • WYŁUDZIŁ PIENIĄDZE Z FUNDUSZY UNIJNYCH

  Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 60 letniemu mężczyźnie, który w dniu 12 maja 2005 r. w Lubsku w celu osiągnięcia korzyści majątkowej polegającej na uzyskaniu płatności bezpośrednich do gruntów rolnych oraz przyznania płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na rok 2005, wprowadził w błąd pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, poprzez złożenia na wniosku oświadczenia, iż na należących do niego gruntach rolnych, z których chce uzyskać przedmiotowe płatności, znajdują się łąki trwałe oraz ugór, gdy w rzeczywistości, na tych gruntach nie znajdował się ugór, wyłudzając w ten sposób płatności w łącznej kwocie 23.926,44 zł. na szkodę w/w agencji.

  Dodano dnia: 2008-04-29 [ID : 3235]

  » Czytaj dalej

 • MIĘDZYNARODOWY OBRÓT ODPADAMI, CZYLI OBRONA PRZED ŚMIECIAMI

  Zielona Góra - Żagań. W dniu 28 kwietnia 2008 roku w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Żaganiu odbyła się doroczna narada koordynacyjno-szkoleniowa kierownictwa Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze z przedstawicielami organów kontroli i ścigania. Naradę zorganizowano w ramach ciążącego na prokuratorze ustawowego obowiązku koordynowania, działalności w zakresie ścigania przestępstw prowadzonej przez inne organy państwowe.

  Tematem narady była prawno-karna problematyka międzynarodowego obrotu odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem zasad postępowania w przypadku nielegalnego wprowadzenia na terytorium naszego kraju odpadów z zagranicy. Narada odbyła się zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami poczynionymi w tej kwestii podczas spotkania przedstawicieli organów kontroli i ścigania, jakie odbyło się 13 września 2007 roku w siedzibie Okręgowej Inspekcji Pracy w Zielonej Górze.

  Celem spotkania było oszacowanie zjawiska nielegalnego obrotu odpadami ze szczególnym uwzględnieniem zmian prawnych związanych ze zniesieniem kontroli granicznej w związku z przystąpieniem naszego kraju do układu z Schengen oraz wypracowanie wspólnych zasad postępowania w tego typu sprawach i wymiana doświadczeń przedstawicieli wszystkich służb.

  Dodano dnia: 2008-04-29 [ID : 3234]

  » Czytaj dalej

 • ZA ZNĘCANIE SIĘ NAD POKRZYWDZONĄ GROZI MU DO 5 LAT POZBAWIENIA WOLNOŚCI

  Nowa Sól. Prokurator Rejonowy w Nowej Soli skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 34 letniemu mężczyźnie, który w okresie od września do grudnia 2007 r. w Niedoradzu znęcał się psychicznie nad swoją byłą żoną, w ten sposób, że zarówno będąc trzeźwym jak i po uprzednim wprowadzeniu się w stan odurzenia alkoholowego, systematycznie wszczynał awantury domowe, w trakcie których wyzywał ją słowami obelżywymi i innymi, naruszając jej godność osobistą, groził jej pozbawieniem życia i spaleniem samochodu, wzbudzając w pokrzywdzonej uzasadnioną obawę spełnienia tych gróźb. Oskarżony również o to, że w listopadzie i grudniu 2007 r. kopiąc samochód pokrzywdzonej, spowodował uszkodzenie karoserii w postaci wgnieceń, na sumę 915 zł. .

  Dodano dnia: 2008-04-28 [ID : 3232]

  » Czytaj dalej

Nowości na stronie

Kampania "16 Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet"
Kampania
"16 Dni Przeciw
Przemocy Wobec Kobiet"