Nasza misja:

Służyć
społeczeństwu stojąc na straży praworządności i odpowiadając za ściganie przestępstw
Chronić
obywateli przed naruszaniem prawa w różnych jego obszarach
Pomagać

w przypadkach naruszenia prawa karnego, cywilnego i administracyjnego
Żądać ukarania
przez Sąd wszystkich, którzy ten porządek prawny naruszają

Aktualności

 • TWORZYLI ZORGANIZOWANĄ GRUPĘ PRZESTĘPCZĄ

  Zielona Góra. Wydział Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze skierował do Sądu Okręgowego akt oskarżenia przeciwko 13 mieszkańcom województwa lubuskiego, którzy w okresie 2003-2006 roku na terenie województwa lubuskiego i dolnośląskiego tworzyli zorganizowana grupę przestępczą trudniącą się wprowadzaniem do obrotu środków odurzających i środków psychotropowych oraz podrabianiem dokumentów i organizowaniem przemytu cudzoziemców przez granicę polsko-niemiecką.

  Dodano dnia: 2008-06-25 [ID : 3320]

  » Czytaj dalej

 • PRZEMOCĄ DOPROWADZIŁ DO OBCOWANIA PŁCIOWEGO

  Wschowa. Prokurator Rejonowy we Wschowie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 23 letniemu mężczyźnie, którego oskarżył o to, że w dniu 20 stycznia 2008 roku we Wschowie przemocą doprowadził kobietę do obcowania płciowego w ten sposób, że spowodował jej upadek, a następnie przytrzymując rękoma doprowadził do stosunku płciowego wbrew woli pokrzywdzonej.

  Dodano dnia: 2008-06-24 [ID : 3319]

  » Czytaj dalej

 • JAKO DYREKTOR PRZYWŁASZCZYŁ PIENIĄDZE GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU

  Żagań. Prokurator Rejonowy w Żaganiu skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 58 letniemu mężczyźnie, którego oskarżył o to, że w okresie od lipca do października 2007 roku wykonując czynności Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu jednego z miast powiatu żagańskiego dwukrotnie przywłaszczył powierzone mu pieniądze działając na szkodę w/w Ośrodka.

  Dodano dnia: 2008-06-24 [ID : 3318]

  » Czytaj dalej

 • OBYWATEL HOLANDII OSKARŻONY O KIEROWANIE ZORGANIZOWANĄ GRUPĄ PRZESTĘPCZĄ

  Zielona Góra.Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze skierował do Sądu Okręgowego akt oskarżenia przeciwko obywatelowi Holandii, który w okresie od wiosny roku 2005 roku do listopada 2007 roku na terenie województwa lubuskiego, a także na terenie województwa wielkopolskiego oraz na terenie Niemiec, zorganizował i następnie kierował działaniami zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się prowadzeniem upraw konopi, z których uzyskano znaczne ilości marihuany następnie wprowadzanej do obrotu na terenie Niemiec.

  Dodano dnia: 2008-06-23 [ID : 3317]

  » Czytaj dalej

 • ŚMIERĆ SKUTKIEM NIEUWAGI KIEROWCY

  Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 32 letniemu mężczyźnie, który 5 stycznia 2008r. w Lubsku kierując samochodem osobowym naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym. Podczas wykonywania manewru cofania oskarżony nie zachował należytej ostrożności, w wyniku czego, tyłem pojazdu uderzył w pieszą. Przeprowadzone badanie krwi oskarżonego wykazało, iż był on trzeźwy.

  Dodano dnia: 2008-06-20 [ID : 3316]

  » Czytaj dalej

 • PODROBIŁA DOKUMENTY URZĘDOWE

  Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 51 letniej kobiecie, która w grudniu 2007 roku w Żarach prowadząc usługi geodezyjne podrobiła decyzję Wójta Gminy Żary o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości zabudowanej w Złotniku, zatwierdzenie wykazu zmian danych ewidencyjnych działki przez Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach oraz zatwierdzenie 2 wypisów z rejestru gruntów i 2 wyrysów przez Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach, przystawiając na nich podrobione pieczątki nagłówkowe, pieczątki imienne i pieczęcie okrągłe wymienionych wyżej urzędów.

  Dodano dnia: 2008-06-19 [ID : 3315]

  » Czytaj dalej

 • POBIŁ I OKRADŁ KIEROWCĘ

  Świebodzin. Prokurator Rejonowy w Świebodzinie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 20 letniemu mężczyźnie,  który w dniu 11 maja 2008r. w Mostkach przemocą, poprzez uderzanie ręką w twarz, bicie po całym ciele narzędziem w postaci drewnianej pałki dokonał zaboru pieniędzy oraz dokumentów i telefonu od obywatela Estonii.

  Dodano dnia: 2008-06-19 [ID : 3314]

  » Czytaj dalej

 • BRAK DOSTATECZNEJ OCHRONY DANYCH PACJENTÓW

  Zielona Góra. Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował do sądu akt oskarzenia przeciwko 47 letniej obywatelce Ukrainy, która w grudniu 2007 r. w Zielonej Górze działając nieumyślnie, prowadząc działalność gospodarczą w zakresie paramedycyny administrując w związku z tym zbiorem danych osobowych zawierające informacje dotyczące imion, nazwisk, adresów oraz rozpoznania chorobowego jej pacjentów, przechowywała je w sposób umożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym.

  Dodano dnia: 2008-06-18 [ID : 3313]

  » Czytaj dalej

 • OSKARŻONY ZA ZNĘCANIE SIĘ NAD PSEM

  Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 40 letniemu mężczyźnie, który 31 stycznia 2008 r znęcał się nad psem stanowiącego własność mieszkanki podżarskiej miejscowości.

  Dodano dnia: 2008-06-18 [ID : 3312]

  » Czytaj dalej

 • NIE ZGŁOSILI WNIOSKU O UPADŁOŚĆ SPÓŁKI

  Nowa Sól. Prokurator Rejonowy w Nowej Soli skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko czterem osobom, którzy w okresie od 14 kwietnia 2001 r. do 12 czerwca 2003 r. w Nowej Soli pełniąc funkcje członków zarządu spółki nie zgłosili wniosku o ogłoszenie upadłości, pomimo tego, że zgodnie z przepisami prawa upadłościowego zaistniały przesłanki do ogłoszenia upadłości tego podmiotu z uwagi na to, że majątek spółki nie wystarczał na pokrycie jej długów oraz o to, że troje z w/w oskarżonych dopuszczało do podawania w księgach rachunkowych i sprawozdaniach finansowych spółki nierzetelnych danych dotyczących środków pieniężnych będących w dyspozycji w/w spółki.

  Dodano dnia: 2008-06-17 [ID : 3311]

  » Czytaj dalej

Nowości na stronie

Kampania "16 Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet"
Kampania
"16 Dni Przeciw
Przemocy Wobec Kobiet"