Nasza misja:

Służyć
społeczeństwu stojąc na straży praworządności i odpowiadając za ściganie przestępstw
Chronić
obywateli przed naruszaniem prawa w różnych jego obszarach
Pomagać

w przypadkach naruszenia prawa karnego, cywilnego i administracyjnego
Żądać ukarania
przez Sąd wszystkich, którzy ten porządek prawny naruszają

Aktualności

 • OSKARŻONY O USIŁOWANIE WYMUSZEŃ ROZBÓJNICZYCH I ŻĄDANIA 400 000 ZŁ

  Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 34-letniemu mężczyźnie.
  Oskarżony  na przełomie października i listopada 2016 r. w Łęknicy, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i grożąc pokrzywdzonemu pozbawieniem życia usiłował zmusić go do rozporządzenia mieniem  w kwocie 400 000 zł, jednakże czynu tego nie osiągnął z uwagi na działania pokrzywdzonego. (usiłowanie wymuszenia rozbójniczego).

  Dodano dnia: 2018-01-23 [ID : 12256]

  » Czytaj dalej

 • ODPOWIE ZA ZNIEWAŻENIE TABLICY UPAMIĘTNIAJĄCEJ MIEJSCE ZSYŁEK I LOSÓW POLAKÓW

  Zielona Góra. Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze  skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 61-letniemu mężczyźnie.
  Oskarżony 18 maja 2017 r. znieważył tablicę przedstawiającą miejsca zsyłek i losów  Polaków na Syberii, usytuowaną  w Zielonej Górze, na jednym ze skwerów, poprzez oddanie moczu na nią, przy czym działał publicznie i bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego.

  Dodano dnia: 2018-01-22 [ID : 12255]

  » Czytaj dalej

 • INFORMACJA O WOLNYM STANOWISKU ASESORSKIM W PROKURATURZE REJONOWEJ WE WSCHOWIE (sygn. PO IV WOS 1110.2.2018)

  Zielona Góra. Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze uprzejmie informuje, iż Prokuratura Rejonowa we Wschowie dysponuje jednym wolnym stanowiskiem asesorskim.
   
  Osoby zainteresowane, spełniające warunki do mianowania na stanowisko asesora określone w Ustawie z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1767 z późn. zm.) proszone są o składanie wymaganych dokumentów, tj. w szczególności:

  Dodano dnia: 2018-01-17 [ID : 12253]

  » Czytaj dalej

 • BURMISTRZ OSKARŻONY O PRZEKROCZENIE UPRAWNIEŃ

  Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 49 letniemu mężczyźnie.
  Oskarżony w okresie od 20 do 27 lutego 2015 roku, w jednej z miejscowości województwa lubuskiego, działając jako funkcjonariusz publiczny - burmistrz oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej dla swojej ciotki, podczas sprzedaży stanowiącej własność gminy nieruchomości gruntowej nie dopełnił swoich obowiązków wynikających z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami wydając zarządzenia o przeznaczeniu do sprzedaży wskazanej nieruchomości, niezapewnienie sporządzenia jej wyceny oraz niesporządzenie i nie podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

  Dodano dnia: 2018-01-17 [ID : 12252]

  » Czytaj dalej

 • Komunikat Prokuratora Rejonowego w Nowej Soli w sprawie PR 1 Ds 475.2017

  Nowa Sól.  Prokuratura Rejonowa w Nowej Soli zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych, że 11 stycznia 2018 r w sprawie oznaczonej sygnaturą PR 1 Ds. 475.2017 przeciwko Jarosławowi Malakowi (MALAK), oskarżonemu o czyn z artykułu 286 § 1 kk i art. 13 § 1 kk, w związku z artykułem 286 § 1 kk, artykuł 305 ust. 1 Ustawy Prawo Własności Przemysłowej, w związku z artykułem 305 ust. 3 Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i art. 24 Ustawy o Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji, w związku z artykułem 11 § 2 w związku z art. 12 kk, został przesłany do Sądu Rejonowego w Nowej Soli akt oskarżenia przeciwko Jarosławowi Malakowi (MALAK).

  Prokurator Rejonowy w Nowej Soli
  Tomasz Kulczycki

  Dodano dnia: 2018-01-17 [ID : 12251]

  » Czytaj dalej

 • STUDENT OSKARŻONY O PUBLICZNE ZNIEWAŻENIE OBYWATELI NEPALU

  Żagań. Prokurator Rejonowy w Żaganiu skierował  do sądu akt oskarżenia przeciwko 20-letniemu mężczyźnie - studentowi. Oskarżony w lipcu 2017 r. w Żaganiu, publicznie znieważył trzech obywateli  Nepalu  z powodu ich przynależności narodowej, poprzez używanie słów wulgarnych wobec pokrzywdzonych. Nadto w tym samym miejscu i czasie publicznie naruszył nietykalność cielesną tych osób z powodu ich przynależności narodowej poprzez oplucie, czym działał na ich szkodę.

  Dodano dnia: 2018-01-16 [ID : 12250]

  » Czytaj dalej

 • POSTANOWIENIE PR w Nowej Soli o umorzeniu śledztwa PR 2Ds.426.2017. (dot. użycia racy świetlnej na stacji paliw podczas meczu żużlowego)

  Nowa  Sól. PR 2Ds.426.2017.  Postanowienie o umorzeniu śledztwa. Dnia   29   grudnia 2017r.  Patryk Wilk - prokurator Prokuratury Rejonowej w Nowej Soli w sprawie przeciwko Krzysztofowi C. i Adrianowi P. podejrzanym o czyny z art.164§1 kk i art.163§1 pkt 3 kk na podstawie art.17§1 pkt 2 kpk   postanowił:

  umorzyć śledztwo:

  I. przeciwko Krzysztofowi C. podejrzanemu o to, że w dniu 10 września 2017r. w Gołaszynie woj. lubuskiego, na terenie stacji paliw Shell poprzez użycie środka pirotechnicznego - racy świetlnej w pobliżu dystrybutorów paliwa sprowadził bezpośrednie niebezpieczeństwo nastąpienia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach w postaci eksplozji materiałów łatwopalnych - benzyny, oleju napędowego i gazu LPG tj. o czyn z art.164§1 kk w zw. z art.163§1 pkt 3 kk wobec stwierdzenia wykroczenia z art.82§1 pkt 1 Kodeksu wykroczeń tj. na podstawie art.17§1 pkt
  2 kpk

  Dodano dnia: 2018-01-15 [ID : 12248]

  » Czytaj dalej

 • NIEOBECNOŚĆ RZECZNIKA PRASOWEGO

  Zielona Góra: W dniach :  15, 18 i 19 stycznia br. rzecznik prasowy z powodu wyjazdów służbowych nie będzie obecny.
  Na stronie  w zakładce ...rzecznik prasowy - informacja o osobie zastępującej rzecznika podczas jego nieobecności./ zf

  Dodano dnia: 2018-01-15 [ID : 12247]

  » Czytaj dalej

 • 37-LATEK OSKARŻONY O ZMUSZANIE POKRZYWDZONEJ DO SPOŻYCIA ALKOHOLU I OBCOWANIE PŁCIOWE SPOWODOWANE JEJ BRAKIEM ŚWIADOMOŚCI

  Zielona Góra. Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 37 letniemu mężczyźnie.
  Oskarżonemu zarzucono że 12 marca 2017 roku w Zielonej Górze w jednym z mieszkań, stosując przemoc wobec pokrzywdzonej, przytrzymując  za głowę i szyję zmusił ją do spożycia alkoholu w postaci whisky z colą, a następnie podczas tego samego zdarzenia i w tym samym mieszkaniu, wykorzystując bezradność pokrzywdzonej spowodowaną brakiem świadomości wynikającym z upojenia alkoholem, doprowadził ją do obcowania płciowego.

  Dodano dnia: 2018-01-12 [ID : 12246]

  » Czytaj dalej

 • ZAŻĄDAŁ PIENIĘDZY W ZAMIAN ZA "SPOKÓJ NA BUDOWIE"

  Wschowa. Prokurator Rejonowy we Wschowie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 67 letniemu mężczyźnie, który w lipcu 2017 r. działając w krótkich odstępach czasu, w związku z pełnieniem funkcji publicznej inspektora nadzoru inwestorskiego, kilkakrotnie zażądał od pokrzywdzonego prowadzącego działalność gospodarczą, udzielenia korzyści majątkowej w postaci pieniędzy w kwocie 10.000 zł, w zamian za przychylność dla spółki wykonującej inwestycję, w trakcie sprawowanego nadzoru inwestorskiego oraz w toku odbioru robót wykonanych przez wskazaną spółkę w ramach wymienionej inwestycji, a następnie w dniu 13 lipca 2017 r. przyjął korzyść majątkową w postaci pieniędzy w kwocie 5.000 zł.

  Dodano dnia: 2018-01-11 [ID : 12245]

  » Czytaj dalej

Nowości na stronie

Kampania "16 Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet"
Kampania
"16 Dni Przeciw
Przemocy Wobec Kobiet"
Nie daj się zrobić w słupa