"LUBUSKIE PRZECIW PRZEMOCY" KONFERENCJA Z UDZIAŁEM PROKURATORÓW, FUNKCJONARIUSZY POLICJI, PRZEDSTAWICIELI ORGANÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Dodano: 2012-12-17

Zielona Góra. W dniu dzisiejszym, tj. 17.12.2012 r., w Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda, odbyła się konferencja w ramach realizacji projektu "Lubuskie przeciw przemocy". Honorowy patronat nad projektem objęła Elżbieta Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego. Przedmiotem rozważań uczestników spotkania było przedstawienie zjawiska przemocy w rodzinie i praktycznych aspektów - problemów związanych z pomocą udzielaną osobom nią dotkniętych. Głos w dyskusji zabrali funkcjonariusze Policji, prokuratorzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Na konferencji jednostki organizacyjne prokuratur województwa lubuskiego reprezentowali: Pani Prokurator Małgorzata Burzyńska z Wydziału III Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim, która wygłosiła referat nt. "Ochrona osób starszych przed przemocą w polskim prawie karnym oraz wybrane dane statystyczne dotyczące postępowań przygotowawczych prowadzonych w sprawach o przestępstwa z użyciem przemocy" oraz Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze - dr Alfred Staszak, który wygłosił prelekcję na temat "Niebieska tarcza - Prokuratura wobec przemocy".

W przedstawionym wystąpieniu Prokurator wskazał na konieczność opracowania zintegrowanego systemu pomocy ofiarom przestępstw w rodzinie. Jak zaznaczył, jednym z głównych problemów jakie stoją na przeszkodzie udzielenia kompleksowej i wyczerpującej pomocy ofiarom jest brak wymiany informacji pomiędzy właściwymi instytucjami. A przecież lek na tę przypadłość jest prosty - koordynacja działań zaangażowanych w sprawę jednostek.

Zaprezentowane na konferencji dane statystyczne dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec osób starszych, oraz omówienie tej kwestii z perspektyw osób, które na co dzień spotykają się z ofiarami przemocy wobec najbliższych, znalazły potwierdzenie w słowach prokuratora, który wskazał, że zasadnym jest tworzenie procedur postępowania, że niezwykle ważnym jest podejmowanie zakrojonych na szeroką skalę działań, działań skoordynowanych (nie tylko wewnętrznie - w danej organizacji), ale silnie zintegrowanych między poszczególnymi instytucjami, gdyż "Razem i tylko razem możemy zmienić świat na lepszy".

Prokurator wskazał jednocześnie działania jakie podejmuje prokuratura w walce z patologią jaką jest przestępczość na szkodę rodziny. Należą do nich m. in. w drastycznych przypadkach kierowanie do sądów wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania, orzekanie wobec sprawców zakazu zbliżania się do ofiary, stosowanie nakazu opuszczenia lokalu, sygnalizacja kierowania do Wydziałów rodzinnych i nieletnich, w każdym przypadku, gdy ofiarą przemocy jest dziecko lub gdy ofiara dorosła wymaga opieki, sygnalizacja kierowania do Ośrodków Pomocy Społecznej, inicjowanie i udział prokuratora w postępowaniach cywilnych i administracyjnych dot. ofiar przemocy w rodzinie.  

Prezentacja Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze - Niebieska tarcza