KRYMINALISTYKA W ŚWIECIE WIRTUALNEJ ZBRODNI – IX SEMINARIUM KRYMINALISTYCZNE

Dodano: 2012-11-02

Zielona Góra - Jesionka. Rzeczywistość wirtualna to zgodnie z jedną z wielu definicji odnalezionych na internetowych stronach "obraz sztucznej rzeczywistości stworzony przy wykorzystaniu technologii informatycznej. Polega na multimedialnym kreowaniu komputerowej wizji przedmiotów, przestrzeni i zdarzeń. Może on reprezentować zarówno elementy świata realnego (symulacje komputerowe), jak i zupełnie fikcyjnego (gry komputerowe science-fiction)."

Czego zatem może poszukiwać realna dyscyplina naukowa, jaką jest kryminalistyka, w tej nierzeczywistej przestrzeni?  

Na to pytanie będziemy szukać odpowiedzi podczas organizowanego przez zielonogórską prokuraturę wspólnie z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, już po raz dziewiąty, seminarium zatytułowanym "Kryminalistyka w świecie wirtualnej zbrodni".

Początkowo "wirtualna rzeczywistość" żyła tylko życiem własnym, ograniczonym do możliwości i parametrów technicznych konkretnego komputera. Obecnie trudno jest określić, jak daleko wdarła się ona w nasz realny świat i ile będzie miejsca w nim zajmowała w przyszłości. Nie ulega jednak żadnej wątpliwości, że proces ekspansji wirtualnej rzeczywistości jest dzisiaj procesem bardzo dynamicznym i daleko postępującym. Podobnie nie sposób określić granic tego procesu. 

Z tego powodu zrodziła się potrzeba refleksji nad przestępczością popełnianą w "wirtualnej rzeczywistości" lub na jej granicy, które jednak powodują jak najbardziej realną, często nieodwracalną szkodę.  

Podobnie jak w latach ubiegłych, dziewiąte seminarium kryminalistyczne podzielone zostało na cztery bloki tematyczne.

Pierwszy blok tematycznych chcielibyśmy poświęcić zagadnieniom najbliżej związanym z tradycyjnym pojmowaniem kryminalistyki. W jego ramach nie może zabraknąć tematów poświęconych zabezpieczaniu śladów elektronicznej aktywności i sprzętu komputerowego czy metodyki postępowania w sprawach dotyczących oszustw internetowych i internetowych gier hazardowych. W ramach tego bloku tematycznego chcielibyśmy odnaleźć odpowiedź na pytanie czy numer IP zawsze jest indywidualnym adresem oraz jak prowadzić wirtualny pościg (przez 7 kontynentów i kawałek kosmosu) za realnym sprawcą, który może być naszym sąsiadem.

Nurtującym każdego z nas jest pytanie, jak prowadzić oględziny wirtualnego świata czyli z czego zbudowany jest komputer i ile jest w nim (poziomów) przestrzeni oraz czy jest różnica między czasem wirtualnym a czasem globalnym (rzeczywistym)?

Kolejny blok tematyczny poświęcony zostanie medycynie sądowej dostrzegając, że tylko pozornie nie ma w wirtualnej rzeczywistości miejsca dla przedstawiciela tej dziedziny naukowej. Medykom sądowym chcielibyśmy postawić pytania odnoszące się do wirtualnej sekcji zwłok, kwalifikacji prawnej skutków uzależnienia od Internetu i gier komputerowych oraz możliwych skutków internetowego nękania. Problem określenia wieku ofiar przestępstw seksualnych na podstawie zdjęć i filmów zamieszczanych w Internecie to już bez wątpienia zagadnienia bliskie realnym medykom i antropologom sądowym.

Blok zagadnień związanych z psychologią i psychiatrią sądową chcielibyśmy rozszerzyć o socjologię, a nawet pedagogikę. Wszyscy jesteśmy bowiem zdumieni fenomenem funkcjonowania internetowych portali społecznościowych i socjologią internetowych grup społecznych. Nurtujące jest coraz bardziej pytanie czy gry komputerowe "w zabijanie" i "wielość żyć" w tych grach nie jest formą "wychowania do zbrodni"?

Z tym związane jest też zagadnienie "zbiorowych", ale odległych w przestrzeni samobójstw internautów, czy nawet kwestia zwykłego nękania w wirtualnej przestrzeni prowadzącego do realnej śmierci ofiary takiego zachowania.

Tradycyjnie w bloku czwartym chcielibyśmy podzielić się już zdobytym doświadczeniem wynikającym z prowadzonych na terenie kraju postępowań.

IX Seminarium Kryminalistyczne - Kryminalistyka w świecie wirtualnej zbrodni - odbędzie się w dniach od 15 do 17 maja 2013 roku.

W tym roku ośmielamy się zaproponować czytelnikom strony internetowej zielonogórskiej prokuratury okręgowej, aby to oni zgłosili nam tematy i zagadnienia, których w trakcie szkolenia sędziów i prokuratorów (bo przecież taki jest cel organizowanych przez nas seminariów) nie powinno zabraknąć.

Proponujemy także, aby przedstawiciele nauki zajmujący się wskazaną tematyką, sami zgłosili chęć przedstawienia swojego naukowego dorobku dzieląc się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem.

Na propozycję tematów i ewentualne zgłoszenia czekamy do końca grudnia 2012 roku pod adresem tut. Prokuratury, oczywiście najlepiej internetowym, sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl.  

Jako organizatorzy, korzystający ze znacznego finansowego wsparcia Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, zapewniamy zwrot kosztów dojazdu i wynagrodzenie za przegotowany wykład zgodnie z zasadami określonymi przez Dyrektora KSSiP.

Czekamy na propozycje!!!


AKTUALIZACJA z dnia 15.01.2013 r.:

Dziękujemy wszystkim Czytelnikom za przedstawione do tej pory propozycje tematów.

Jednocześnie inofrmujemy, że przedłużamy termin nadsyłania tematów wystąpień i zgłoszeń do wzięcia udziału w seminarium
.

Aktualizacja z dnia 13.03.2013 r. - w njbliższym czasie opublikujemy program seminarium