PO RAZ 4 LAUREATEM - SERWIS INFORMACYJNY PROKURATUR OKRĘGU ZIELONOGÓRSKIEGO WYRÓŻNIONY W KONKURSIE : STRONA INTERNETOWA BEZ BARIER 2012

Dodano: 2012-10-15

Katowice - Zielona Góra. W dniu dzisiejszym, tj. 15.10.2012, w Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego, rozstrzygnięta została IV edycja konkursu "Strona Internetowa Bez Barier". Miło nam poinformować, że w tym niezwykle prestiżowym ogólnopolskim konkursie po raz czwarty z kolei strona internetowa prokuratur okręgu zielonogórskiego www.lubuskaprokuratura.pl /www.zielona-gora.po.gov.pl/ została doceniona - w tym roku otrzymaliśmy wyróżnienie. Drugim wyróżnionym serwisem była strona Urząd Gminy w Gdowie www.gdow.pl, natomiast zwycięzcą została strona internetowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku w www.trafrybnik.pl.

Pamiątkową statuetkę w imieniu Redakcji odebrała Joanna Częstochowska - Redaktor Naczelny serwisu. W okolicznościowym wystąpieniu wskazała na podejmowane przez Redakcję serwisu działania mające na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym załatwianie spraw urzędowych w prokuraturach okręgu zielonogórskiego oraz dbałość o interesy osób pokrzywdzonych przestępstwem. Zwróciła również uwagę, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012, pozycja 526) ustanawiającym Krajowe Ramy Interoperacyjności, strony internetowe podmiotów administracji publicznej zobowiązane są do odpowiedzialnego nie tylko pod względem treści, ale także formy, prowadzenia swoich portali.

Konkurs został objęty honorowym patronatem przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Obywatelskich, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej. 

Jak wynika jednak z badań przeprowadzonych przez Fundację Widzialni.org, jedynie 8% stron internetowych w obszarze administracji jest dostosowanych do minimalnych wymagań dostępności stawianych przez Unię Europejską.

Tym bardziej niezwykle cieszy, że instytucja jaką jest prokuratura powszechna posiada przedstawiciela, który umożliwia przełamanie barier osobom niepełnosprawnym dostosowując swój serwis do potrzeb osób "wykluczonych".Zdjęcia z gali finałowej:

prof.

Rektor Uniwersytetu Śląskiego - prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś


Neelie_Kroes

Wystąpienie on-line do uczestników konferencji Pani Neelie Kroes - Wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej i Komisarza Europejskiego ds. Agendy Cyfrowej


Viceprezes

Przewodniczący Rady Fundacji Widzialni - Artur Marcinkowski 
Redaktor naczelny - Joanna Częstochowska


Viceprezes

Przewodniczący Rady Fundacji Widzialni - Artur Marcinkowski 
Redaktor naczelny - Joanna Częstochowska


Nagroda

Nagroda

Nagrody w latach 2009-2011:
- 2009 - ZOSTALIŚMY STRONĄ ROKU 2009
- 2010 - SERWIS INTERNETOWY PROKURATUR OKRĘGU ZIELONOGÓRSKIEGO PO RAZ DRUGI Z RZĘDU NAJLEPSZY W POLSCE !!!
- 2011 - SERWIS INTERNETOWY PROKURATUR OKRĘGU ZIELONOGÓRSKIEGO TRZECI RAZ Z RZĘDU W FINALE KONKURSU STRONA INTERNETOWA BEZ BARIER!!!