WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA COFNIĘCIE WNIOSKU O ŚCIGANIE

Dodano: 2012-09-21

W prawie karnym istnieje grupa przestępstw ściganych na wniosek pokrzywdzonego. Do tej grupy zaliczyć należy m. in.: zgwałcenie, groźby karalne, wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta, który jest zdolny wyrazić taką zgodę. Wniosek zgodę na cofnięcie wniosku o ściganie o ściganie może zostać cofnięty przez osobę, która go złożyła, w postępowaniu przygotowawczym za zgodą prokuratora, a w postępowaniu sądowym za zgodą sądu do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej. Niedopuszczalne jest cofnięcie wniosku w przypadku przestępstwa zgwałcenia. Ponowne złożenie wniosku o ściganie jest niedopuszczalne. Uwzględnienie wniosku o wyrażenie zgody na cofnięcie wniosku o ściganie powoduje wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania.

Formularz dla Czytelników okręgu zielonogórskiego - Dokument MS Word
Formularz dla Czytelników spoza okręgu zielonogórskiego - Dokument MS Word
Przykład poprawnie wypełnionego wniosku o wyrażenie zgody na cofnięcie wniosku o ściganie - Dokument PDF Dokument MS Word