WNIOSEK O USTANOWIENIE PEŁNOMOCNIKA Z URZĘDU

Dodano: 2012-09-21

Pokrzywdzony, który nie ma pełnomocnika z wyboru może wystąpić do sądu właściwego do rozpoznania sprawy o wyznaczenie mu pełnomocnika z urzędu. Pokrzywdzony składający taki wniosek musi wykazać, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny. Sąd może odmówić ustanowienia pełnomocnika z urzędu jeżeli pokrzywdzony nie wykaże w sposób należyty, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny. Na odmowę ustanowienia pełnomocnika z urzędu nie przysługuje zażalenie.

Formularz dla Czytelników okręgu zielonogórskiego - Dokument MS Word
Formularz dla Czytelników spoza okręgu zielonogórskiego - Dokument MS Word
Przykład poprawnie wypełnionego wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu - Dokument PDF