SPRAWOZDANIE Z VIII SEMINARIUM KRYMINALISTYCZNEGO "WIELKA NAUKA W MAŁYCH SPRAWACH" JESIONKA 2012

Dodano: 2012-05-25

Zielona Góra - Jesionka. W dniach 16 - 18 maja 2012 roku w Jesionce niedaleko Zielonej Góry odbyło się już po raz ósmy, organizowane przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze, seminarium kryminalistyczne. Tegoroczne seminarium odbywało się po hasłem "Wielka nauka w małych sprawach", który wpisuje się w profil dotychczasowych spotkań seminaryjnych, dotyczących różnych aspektów wykorzystania kryminalistyki w praktyce śledczej. We wcześniejszych latach tematami przewodnimi spotkań była np. problematyka szarej strefy gospodarczej (2011 r.), czy diagnostyka masowanego zabójstwa ( 2009 r.). PRZECZYTAJ SPRAWOZDANIE

Należy zauważyć, że honorowy patronat nad tegorocznym seminarium objął ponownie Prokurator Generalny Andrzej Seremet, a znaczące środki finansowe na jego organizację zapewniła Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

Wzorem lat ubiegłych w tegorocznym seminarium, jako wykładowcy, uczestniczyli zarówno uznani w skali krajowej i międzynarodowej przedstawiciele nauki, jak i wybitni praktycy. Słuchaczami seminarium byli w szczególności prokuratorzy, sędziowie, funkcjonariusze Policji, Centralnego Biura Śledczego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W trakcie trzydniowych obrad zostało zaprezentowanych ponad 20, zróżnicowanych tematycznie, referatów wygłoszonych przez wybitnych przedstawicieli nauki z różnych ośrodków akademickich i naukowych z całej Polski. Wśród wykładowców nie zabrakło również przedstawicieli organów ścigania.

Tematyka poszczególnych referatów, przesycona rozmaitymi nowinkami technicznymi i naukowymi, nie miała na celu "nauczenie" prokuratorów czy sędziów wszystkiego o czym była mowa, lecz - co było zamierzeniem organizatorów - swoiste uwrażliwienie i wyczulenie, iż w każdej, nawet błahej sprawie karnej można w celach wykrywczych sięgnąć po najnowsze osiągnięcia nauki. Innymi słowy mówiąc, zdobycze nauki XXI wieku winny być - par excellence - sprzymierzeńcem procesowym prokuratora i sądu, a nie ich wrogiem. Jak trafnie podkreślano - "prokurator nie musi wszystkiego wiedzieć, ale musi - prowadząc postępowanie karne - wiedzieć kogo i o co zapytać".

VIII Seminarium Kryminalistyczne uroczyście otworzył Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze dr Alfred Staszak, który - po powitaniu przybyłych gości i uczestników - zwrócił uwagę na znaczenie "wielkiej nauki" w sprawach karnych i wraził nadzieję, że tegoroczne seminarium ponownie okaże się sukcesem, a jego uczestnicy zdobędą nową wiedzę, którą będzie można wykorzystać w praktyce śledczej....


całe sprawozdanie dostępne w załączniku poniżej:

- SPRAWOZDANIE Z VIII SEMINARIUM KRYMINALISTYCZNEGO "WIELKA NAUKA W MAŁYCH SPRAWACH" JESIONKA 2012