WIELKA NAUKA W MAŁYCH SPRAWACH

Dodano: 2012-03-29

Prokuratura Okręgowa. Hasłem przewodnim kolejnego, już VIII Seminarium Kryminalistycznego, organizowanego przez zielonogórską prokuraturę okręgową jest "Wielka nauka w małych sprawach" /program 1 Pod tym intrygującym tytułem kryje się ciągłe dążenie do "zaprzęgnięcia" osiągnięć najnowszej nauki w rygoryzm współczesnego śledztwa.  

Globalizacja sprawia, że naukowy postęp, nawet jeżeli nie dokonuje się w małych ośrodkach naukowych, to do nich bardzo szybko dociera i jest natychmiast eksplorowany. Przez to staje się on dostępny, niejako na wyciągnięcie ręki i tylko od kreatywności prokuratora zależy, czy najnowsze osiągnięcia nauki będą wspierać nadzorowany przez niego proces dochodzenia do prawdy.

Zielonogórska prokuratura zaliczana jest w Polsce do średnich jednostek. W ciągu ostatnich lat prokuratorzy prowadzili średnio 27 tysięcy spraw rocznie, o różnym ciężarze gatunkowym. Były wśród nich sprawy zarówno bardzo poważne, jak i takie, do których można podchodzić z przysłowiowym "przymrużeniem oka". Do grupy spraw bardzo poważnych zaliczam między innymi postępowania, które dotyczyły zabójstwa rodziny cygańskiej w Nowej Soli, czy zabójstwa młodej kobiety w okolicach Radomii. Obie te zbrodnie łączy jedno - w dochodzeniu do prawdy, a co za tym idzie do sprawiedliwego ich finału, doszło dzięki zastosowaniu najnowszych osiągnięć nauki.  

Przypomnijmy, pierwsza z tych zbrodni została popełniona w czerwcu 1991 roku, gdy został zamordowany wójta gminy cygańskiej w Nowej Soli, jego syn i konkubina. Początkowo skierowany do Sądu akt oskarżenia doprowadził do uniewinnienia sprawców z powodu braku dostatecznych dowodów winy. Apelacja prokuratury sprawiła jednak, że wyrok ten został uchylony, a sprawa na wiele lat trafiła na prokuratorską półkę. Dopiero powołanie zespołu prokuratorów, w gronie których znalazł się piszący te słowa, dał nowy impuls sprawie. Przeprowadzono wówczas ponowną "inwentaryzację" dowodów rzeczowych i poddano je badaniom biegłych. Wyniki przeprowadzonych wówczas badań i zgromadzenia nowych dowodów - jak już wiemy - skutkowały doprowadzeniem do skazania sprawców zbrodni na wieloletnie kary pozbawienia wolności. W dniu 12.06.2007 r. Sąd Najwyższy oddalił kasację ich obrońców, a tym samym wyrok skazujący stał się ostatecznie prawomocny.  

Podobnie było w sprawie zabójstwa młodej kobiety - Barbary Ż. do jakiego doszło w maju 1983 roku. W tym przypadku postępowanie zostało umorzone 31 grudnia 1983 roku przez prokuratora pomimo wytypowania sprawcy. Powodem umorzenia był brak dostatecznych dowodów pozwalających na przypisanie mu winy. Także i w tym przypadku sprawa trafiła na wiele lat do archiwum. W maju 2010 roku sprawca tej zbrodni został zatrzymany. Jego "podpis" dzięki wynikom badań DNA na zabezpieczonym przed wieloma laty materiale dowodowym został teraz odczytany, a on sam doprowadzony do Sądu.  

W tych sprawach, jak w wielu innych poważnych zbrodniach, udało się ustalić sprawcę dzięki najnowszym osiągnięciom nauki - głównie dzięki genetyce sądowej.  

Dla prokuratora każda sprawa jest, a przynajmniej powinna być ważna, gdyż za nią kryją się ludzie pokrzywdzeni przestępstwem. Dlatego coraz częściej "Wielka nauka" pozwala triumfować sprawiedliwości również w "małych" sprawach. Jako przykład tej kategorii postępowań można wskazać sprawę przywłaszczenia psa, który wrócił do prawowitego właściciela dzięki badaniom genetycznym swoich rodowodowych rodziców.  

Z kolei w innej "małej" sprawie, dotyczącej kradzieży drewna, prokurator pokusił się o badania palinologiczne (pyłków roślin), które pozwoliły na przypisanie sprawstwa wytypowanym osobom, znanym w środowisku lokalnym, wobec sprytu których wcześniej organa ścigania były długo bezradne.  

Wykorzystanie osiągnięć współczesnej wiedzy zależy dzisiaj od kreatywności i pomysłowości prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie karne.

W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, udało się zaprosić do udziału w Seminarium wybitnych przedstawicieli nauki nieomal z całego kraju. Będą przedstawiciele ośrodków akademickich i naukowych z Warszawy, Gdańska, Krakowa, Lublina, Poznania, Bydgoszczy i Olsztyna. Nie zabraknie specjalistów praktyków. Szczegółowy program zajęć jest już dostępny na stronie internetowej prokuratur okręgu zielonogórskiego.

Jak zawsze, mile widziani będą przedstawiciele mediów. Dziennikarzy zainteresowanych ideą tego przedsięwzięcia szkoleniowego, uzyskaniem wywiadu lub dłuższą rozmową z wykładowcami z przyczyn organizacyjnych prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem seminarium (tel. 68 32 91 737, fax. 68 32 91 748).

Wszystkich zaś zainteresowanych zapraszamy do odwiedzania naszej strony, na której będziemy informować o przebiegu Seminarium.