ROZBITA GRUPA PRZESTĘPCZA, KTÓRA ZAJMOWAŁA SIĘ KRADZIEŻĄ Z WŁAMANIEM DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

Dodano: 2012-03-29

Świebodzin. Prokurator Rejonowy w Świebodzinie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 12 osobom, podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się kradzieżami z włamaniem do samochodów ciężarowych lub udzielaniem pomocy w popełnianiu tych czynów. Podejrzanym przedstawiono łącznie 101 zarzutów.

W toku prowadzonego śledztwa ustalono, iż sprawcy działali na terenie nie tylko województwa lubuskiego, ale także kujawsko-pomorskiego, zachodnio-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego w okresie od maja 2010 r. do lutego 2011 r. 

Sprawcy do wnętrza pojazdów dostawali się po uprzednim pokonaniu zamków jak i specjalnych zabezpieczeń, nadto otrzymywali od kierowców tych samochodów kluczyki oryginalne lub dorobione. 

Wartość poszczególnych skradzionych samochód ciężarowych oraz naczep wynosiła od  100.000 zł do 400.000 zł.

Większość podejrzanych przyznała się do popełnienia zarzuconych im czynów, cześć zaprzeczyła, aby miała jakikolwiek związek z zarzuconymi im czynami. 

Wobec podejrzanych w toku prowadzonego śledztwa stosowane były środki zapobiegawcze w postaci tymczasowych aresztowań jak i poręczeń majątkowych w kwotach do 50.000zł.

Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat./AP