OSKARŻONY O PRZYWŁASZCZENIE WARSTWY GRAFICZNO – TEKSTOWEJ STRONY INTERNETOWEJ

Dodano: 2012-03-28

Zielona Góra. Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom w wieku 38 i 35 lat. Starszemu z oskarżonych zarzucono, że w okresie od 23 czerwca 2009 r. do kwietnia 2011 r. w Zielonej Górze, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, przywłaszczył sobie autorstwo warstwy słowno - tekstowej strony internetowej jednej ze szkół nauki jazdy z Wrocławia.

Jak ustalono oskarżony, teksty znajdujące się na tej wrocławskiej stronie przekazał w Zielonej Górze wykonawcy strony internetowej (współoskarżonemu). Strona ta miała być zrobiona dla jednej z zielonogórskich szkół nauki jazdy - na marginesie żony oskarżonego. Takie zachowanie 38-latka spowodowało, że doprowadził on do rozpowszechniania bez uprawnienia za pośrednictwem Internetu cudzego utworu w postaci strony internetowej i jej zawartości słowno-tekstowej oraz graficznej.

Współoskarżonemu - 35 letniemu wykonawcy strony internetowej prokurator zarzucił, że wykorzystując grafikę i informacje znajdujące się na stronie pokrzywdzonego stworzył praktycznie identyczną stronę dla oskarżonego.

Zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Z kolei, kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się w/w czynu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. /jcz