NA WNIOSEK PROKURATORA 3 SPRAWCÓW ROZBOJU TRAFIŁO DO ARESZTU

Dodano: 2012-02-17

Nowa Sól. Prokurator Rejonowy w Nowej Soli skierował do sądu wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania w stosunku do 3 mężczyzn w wieku 26,44 i 24lat. Podejrzanym zarzucono, że w dniu 12 lutego 2012 r. dokonali rozboju przy użyciu przemocy i przedmiotu przypominającego broń palną na szkodę ustalonej kobiety i mężczyzny.

W wyniku tego czynu pokrzywdzeni utracili 1 650zł. Sprawcom zarzucono jeszcze dokonanie drugiego rozboju, w wyniku którego ustalony inny mężczyzna utracił 1.000zł.

Aktualnie dokonano zatrzymania podejrzanych, przesłuchania ich przez prokuratora, postawienia zarzutów, przeprowadzono także wizję lokalną z udziałem prokuratora.

Sąd Rejonowy w Nowej Soli przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec podejrzanych tymczasowe aresztowania n okres 3 miesięcy. /jcz


ZOBACZ TAKŻE;

- W CIEKAWIE...NIE TYLKO O PRAWIE :

Rozbój, rabunek, napad rabunkowy -Jest to szczególnie drastyczny sposób dokonania kradzieży. Polega za zaborze cudzego mienia w celu jego przywłaszczenia przy użyciu przemocy wobec osoby lub groźby natychmiastowego użycia przemocy. Innym sposobem dokonania rozboju jest zabór cudzego mienia przez doprowadzenie pokrzywdzonego do stanu nieprzytomności lub bezbronności. Przedmiotem rozboju jest nie tylko kradzież cudzej rzeczy ruchomej. Dokonana w opisany sposób kradzież energii, karty uprawniającej do podjęcia pieniędzy z bankomatu, a nawet kradzież cudzego programu komputerowego wyczerpuje ustawowe znamiona rabunku.czytaj wiecej..


Areszt tymczasowy - Jest izolacyjnym środkiem przymusu stosowanym w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania karnego. Areszt tymczasowy nie jest - wbrew rozpowszechnionemu przekonaniu - karą i nie zastępuje kary, jakkolwiek po jej orzeczeniu zaliczany jest na poczet kary już odbytej. Jedynym dopuszczonym przez prawo wyjątkiem od wskazanego tu celu stosowania aresztu tymczasowego i innych środków zapobiegawczych jest zapobieżenie popełnieniu przez oskarżonego [podejrzanego] nowego, ciężkiego przestępstwa. Uzasadnia to np. zastosowanie aresztu wobec znanego, przyznającego się do czynu sprawcy usiłowania pozbawienia życia innej osoby czy zdeterminowanego podpalacza, którego zachowanie świadczy o zamiarze konsekwentnej realizacji zbrodni.czytaj więcej..