„SILNI” ZŁOMIARZE W KILKA MIESIĘCY UKRADLI PONAD 58 TON STALI Z TABORU KOLEJOWEGO

Dodano: 2012-02-15

Zielona Góra. Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 5 mężczyznom w wieku od 29 do 38 lat. Oskarżeni w okresie od lutego do września 2011 r. działając w różnych konfiguracjach osobowych, dokonywali kradzieży stali staroużytecznej na szkodę PKP Cargo w jednej z miejscowości powiatu zielonogórskiego. Prokurator każdemu z nich przedstawił od 5 do 64 zarzutów. Na "uwagę" zasługuje fakt, że minimalna waga kradzionej stali wynosiła od około 400 kg do nawet 4300 kg. Łącznie wynieśli nawet 58 411 kg stali. Ciekawostką jest także to, że miesięczna pensja jednego z oskarżonych - z zawodu spawacza - to ponad 5000 zł .

Prokurator wobec niektórych ze sprawców zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczeń majątkowych, zakazu opuszczania kraju wraz z zatrzymaniem paszportu.

Ustalono nadto, ze jeden ze sprawców swojego czynu dopuścił się warunkach recydywy, czyli powrotu do przestępstwa. Grozi mu kara od 3 miesięcy do 7,5 lat pozbawienia wolności.

Pozostałym sprawcom grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności./jcz


zobacz także:
- w Ciekawie...nie tylko o prawie:

- Recydywa -"Recedere" z łac. oznacza po prostu "ponowną wpadkę". Ujmując rzecz w języku prawniczym, pojęciem tym określamy ponowne popełnienie przestępstwa przez osobę już karaną, powrót do przestępstwa. Recydywistą w rozumieniu prawa karnego nie jest więc ten, kto popełnia kolejno kilka przestępstw po sobie, nawet przedzielonych znaczną przerwą. Warunkiem podstawowym uznania sprawcy za recydywistę w jest ustalenie, że kolejne przestępstwo popełnił on już po ukaraniu go za przestępstwo wcześniejsze.czytaj wiecej..


- Dozór Policji - Podobnie, jak inne środki zapobiegawcze, można go stosować w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, a wyjątkowo także w celu zapobiegnięcia popełnieniu przez oskarżonego nowego, ciężkiego przestępstwa i tylko wówczas, gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że podejrzany popełnił zarzucane mu przestępstwo.czytaj wiecej..

-