OSADZONY W CELI UDERZYŁ W TWARZ FUNKCJONARIUSZA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ, DRUGIEMU ZAGROZIŁ

Dodano: 2012-02-10

Zielona Góra. Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 27-letniemu mężczyźnie. Oskarżony w dniach 25 i 26 września 2011 r. w Krzywańcu, naruszył nietykalność cielesną funkcjonariusza Służby Więziennej, podczas pełnienia przez niego obowiązków służbowych, w ten sposób, że uderzył go pięścią w twarz. Nadto ustalono, że sprawca w dniu 25 września 2011 r. groził innemu funkcjonariuszowi uszkodzeniem ciała w celu zmuszenia go do zaniechania prawnej czynności służbowej.

Jak ustalono tamtego dnia funkcjonariusze SW udali się do celi, w której przebywał oskarżony, w celu zabrania do pracy jego współwięźnia. Po wejściu do celi oskarżony zaczął zachowywać się wobec funkcjonariuszy agresywnie i zaczął wyrzucać z celi różne przedmioty wykrzykując przy tym pod adresem funkcjonariuszy obraźliwe słowa, nie reagował także na polecania, które do niego kierowali. W pewnym momencie sprawca zaatakował jednego z funkcjonariuszy uderzając go pięścią w twarz, drugiemu zaś zagroził uszkodzeniem ciała.

Oskarżony odmówił składania wyjaśnień. Przebywa nadal w Zakładzie Karnym. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. /jcz

zobacz także:
- w Ciekawie...nie tylko o prawie;

- Zniewaga funkcjonariusza publicznego - Zniewaga funkcjonariusza publicznego. Znieważenie innej osoby jest nie tylko zachowaniem niegodnym, ale też przestępstwem stanowiącym skierowanym przeciwko godności osobistej człowieka. Zniewaga jest każde zachowanie uwłaczające tej godności, stanowiące przejaw lekceważenia oraz pogardy dla jednostki ludzkiej. Warto przypomnieć, że także w rozumieniu prawa cywilnego, dobra osobiste człowieka, w tym jego cześć, pozostają pod ochroną tego prawa niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach [art. 23 kc]. czytaj więcej..

- w Precedensach:
- Zniewaga / znieważenie funkcjonariusza publicznego/ pojęcie zniewagi/ problemy praktyczne