FUNCJONARIUSZE STRAŻY MIEJSKIEJ PRZEKROCZYLI SWOJE UPRAWNIENIA I NAKŁADALI MANDATY KARNE

Dodano: 2012-01-09

Świebodzin. Prokurator Rejonowy w Świebodzinie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko sześciu osobom w wieku 40, 29, 31, 52, 37 i 26 lat. Pierwszego nich prokurator oskarżył o to, że jako Komendant Straży Miejskiej w Sulechowie przekroczył swoje uprawnienia w ten sposób, że nie posiadając uprawnień w zakresie nakładania mandatu karnego za wykroczenie popełnione z Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, nałożył 276 razy mandaty karne na osoby pokrzywdzone, za niewskazanie przez nich osób faktycznie kierujących pojazdami zarejestrowanymi za pomocą fotorejestratora.

Pozostali oskarżeni, dwie funkcjonariuszki i trzech funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Sulechowie, zostali oskarżeni o to, że nie posiadając uprawnień w zakresie nakładania mandatu karnego za wykroczenie popełnione z art. Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym nakładali mandaty karne osobom pokrzywdzonym, za niewskazanie osób kierujących pojazdami zarejestrowanymi za pomocą fotorejestratora. Łącznie nałożyli 237 mandatów karnych.

W toku śledztwa prowadzonego przez Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp. ujawniono przypadki kierowania przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Sulechowie do Sądu, według właściwości miejscowej, spraw o wykroczenie z art. 78 ustęp 4 prawa o ruchu drogowym, który to przepis dotyczy sytuacji nie wskazania przez właściciela pojazdu osoby kierującej pojazdem, czyli osoby, która faktycznie popełniła wykroczenie.

Stwierdzone w wyniku kontroli w tym zakresie nieprawidłowości polegały na tym, że w myśl obowiązujących w tym czasie przepisów Straże Miejskie ewentualnie Gminne nie były uprawnionym oskarżycielem, który mógł składać te wnioski, zaś taki stan rzeczy wynikał z treści postanowienia Sądu Najwyższego - Izby Karnej, z którego wynikało, że Straż Miejska i Gminna - nie jest uprawnionym oskarżycielem do kierowania tego rodzaju wniosków do Sądu. 

W trakcie kontroli stwierdzono, że z artykułu 78 - za nie wskazanie osoby kierującej samochodem, Straż Miejska w Sulechowie w okresie objętym kontrolą nałożyła 456 mandatów karnych.

Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat./AP