WNIOSEK PROKURATORA O UCHYLENIE NIEZGODNEJ Z PRAWEM UCHWAŁY RADY MIASTA W ZIELONEJ GÓRZE W SPRAWIE USTANOWIENIA PATRONA MIASTA

Dodano: 2011-11-29

Zielona Góra. Pod koniec października 2011 roku Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował do Rady Miasta w Zielonej Górze wniosek o uchylenie niezgodnej z prawem Uchwały Rady Miasta z 31 sierpnia 2010 roku w sprawie ustanowienia św.Urbana I Papieża patronem Miasta Zielonej Góry.  

Działanie Prokuratury zostało wywołane skargą mieszkańca Zielonej Góry, który w piśmie adresowanym do Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze wyraził niezadowolenie z treści Uchwały Rady Miasta.  

Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze swój wniosek oparł o ustalenie, że kwestionowana uchwała została wydana z naruszeniem prawa, przejawiającym się brakiem podstaw prawnych do podjęcia Uchwały o określonej treści. Tak więc był to zarzut formalny, a nie merytoryczny - odnoszący się do treści Uchwały.  

Prokurator swoje działanie oparł na art. 5 ustawy o prokuraturze (Dz.U 2008 ,Nr 7 ,poz 39), według którego jeżeli uchwała organu samorządu terytorialnego albo rozporządzenie wojewody są niezgodne z prawem, prokurator zwraca się do organu, który je wydał, o ich zmianę lub uchylenie albo kieruje wniosek o ich uchylenie do właściwego organu nadzoru; w wypadku uchwały organu samorządu terytorialnego prokurator może także wystąpić o stwierdzenie jej nieważności do sądu administracyjnego./gs