NOWA ZAKŁADKA NA NASZEJ STRONIE: "WYROKI SĄDOWE"

Dodano: 2011-02-28

Prokuratura Okręgowa. Praca prokuratora ma różne oblicza, ale najczęściej jest utożsamiana z funkcją oskarżyciela publicznego. Od lat na naszej stronie internetowej pokazujemy różne aspekty funkcjonowania prokuratury. Tak się jednak złożyło, że przybliżając czytelnikom pracę zielonogórskiej jednostki najmniej miejsca poświęcaliśmy właśnie tej funkcji, która jest z nami utożsamiana.

Nie ukrywamy, że w znacznej części było to celowe działanie.

Przedstawialiśmy prokuraturę i pracę poszczególnych prokuratorów przez pryzmat tego co jest najciekawsze dla czytelników - to jest aktualnych spraw, w których kierowaliśmy akty oskarżenia do sądu. Pokazywaliśmy ją informując na bieżąco o zdarzeniach bulwersujących opinię publiczną i prezentując działania prokuratora oraz naszych najbliższych współpracowników - funkcjonariuszy Policji, ABW czy Straży Granicznej.

Na naszej stronie dużo miejsca poświęcone zostało różnym obliczom szeroko rozumianej edukacji prawniczej: prawom pokrzywdzonych, najnowszemu orzecznictwu prawnemu Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych, czy Naczelnego Sądu Administracyjnego. Działy "Lektury elektroniczne", "Ciekawie...nie tylko o prawie", czy "Antykwariat Piłata" tą edukację prawniczą uzupełniały.

W zakładce "Po godzinach" prezentujemy ludzi prokuratury i wymiaru sprawiedliwości z ich pasjami i fascynacjami.

W końcu jednak przyszedł czas na przedstawienie czytelnikom tego co można nazwać końcowym efektem wspólnej pracy prokuratora i sędziego - to znaczy wyroku sądowego.

Publikacja wyroku do publicznej wiadomości jest jednak obwarowana konkretnymi przepisami prawa i musi wynikać wprost z tego wyroku. Dlatego dopiero teraz postanowiliśmy częściej wnosić do sądów w okręgu zielonogórskim o podawanie wyroków do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na stronie Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. Będziemy to robić jednak nie we wszystkich sprawach, ale w tych, gdy uznamy to z różnych względów za potrzebne i celowe.

Mam nadzieję, że podawanie wyroków do publicznej wiadomości stanie się powszechną praktyką i nie tylko zainteresuje czytelników, ale będzie spełniać prewencyjną rolę zakreśloną przez przepisy kodeksu postępowania karnego dla tego środka karnego.

Alfred Staszak
Prokurator Okręgowy