VII OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM KRYMINALISTYCZNE ZIELONA GÓRA - JESIONKA, MAJ 2011

Dodano: 2011-02-14

Prokuratura Okręgowa. Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze organizuje w dniach 9-11 maja 2011 seminarium pod roboczym tytułem "Szara strefa gospodarcza - nowe wyzwanie dla nauk sądowych". Honorowy patronat nad kolejnym, już VII Seminarium objął Prokurator Generalny Pan Andrzej Seremet.

Przedmiotem zajęć będzie tym razem zwalczanie współczesnej, wysoce zorganizowanej i dobrze maskowanej przestępczości gospodarczej. Na ten ważny i trudny problem organizatorzy chcą spojrzeć przez pryzmat nauk sądowych: kryminalistyki, medycyny, psychiatrii i psychologii sądowej, a także ekonomii, rachunkowości, organizacji życia gospodarczego oraz doświadczeń praktyki ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Tradycyjnie, uczestnikami seminarium będą prokuratorzy działów i wydziałów śledczych prokuratur okręgu zielonogórskiego oraz okręgów ościennych, sędziowie, a także policjanci i funkcjonariusze innych służb zajmujących się ujawnianiem przestępstw, wykrywaniem ich sprawców i przeprowadzaniem dowodów winy.

Zajęcia poprowadzą m.in. przedstawiciele takich ośrodków akademickich, jak: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Bydgoszcz, Olsztyn czy Szczecin. Nie zabraknie specjalistów urzędów państwowych odpowiedzialnych za dochody Skarbu Państwa, w tym Ministerstwa Finansów i NIK, Szkoły Aspirantów Pożarnictwa i innych prestiżowych placówek. Swoje oferty zaprezentują też przedstawiciele znaczących stowarzyszeń eksperckich wydających opinie w sprawach gospodarczych. Szczegółowy program zajęć dostępny będzie wkrótce na stronie internetowej prokuratur okręgu zielonogórskiego.

Wysoka klasa wykładowców, tematyka planowanych zajęć oraz siedmioletnia już tradycja tego unikalnego w skali kraju przedsięwzięcia szkoleniowego dają nadzieję, że kolejna edycja zielonogórskiego seminarium potwierdzi jego dotychczasową renomę naukową. Warto przypomnieć, że wszyscy słuchacze, po spełnieniu koniecznych warunków formalnych, mają możność otrzymania odpowiedniego certyfikatu.

Z powodu trudnej sytuacji finansowej prokuratury, organizatorzy zmuszeni zostali do przyjęcia rozwiązania, że osoby nie korzystające ze skierowania delegujących ich urzędów, a zainteresowane wysłuchaniem wykładów, będą mogły to uczynić po opłaceniu kosztów wyżywienia i noclegów w Ośrodku konferencyjno-wypoczynkowym TANZANIT w Jesionce gm. Kolsko pow. Nowa Sól w wysokości 750,00 zł. Szczegółowe zasady odpłatności zostaną podane w odrębnym komunikacie. Z uwagi na to, że seminarium adresowane jest do określonego kręgu uczestników liczba takich miejsc jest ograniczona i liczyć się będzie kolejność zgłoszeń.

Jak zawsze, mile widziani będą przedstawiciele mediów. Dziennikarzy zainteresowanych ideą tego przedsięwzięcia szkoleniowego, uzyskaniem wywiadu lub dłuższą rozmową z wykładowcami z przyczyn organizacyjnych prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem seminarium (tel. 68 32 91 737, fax. 68 32 91 748) 


Prokurator Okręgowy
dr Alfred Staszak