GRATULACJE OD PROKURATORA GENERALNEGO ZA WYGRANIE KONKURSU "STRONA INTERNETOWA BEZ BARIER"

Dodano: 2010-07-16

Zielona Góra - Warszawa. Redakcja otrzymała od Prokuratora Okręgowego Pana Alfreda Staszaka list następującej treści :

"Szanowni Państwo, 
jest mi miło poinformować, że na moje ręce wpłynęły gratulacje od Prokuratora Generalnego - Pana Andrzeja Seremeta za niewątpliwy sukces jakim było ponowne wygranie konkursu "Strona Internetowa Bez Barier".  
Całej Redakcji naszej strony Internetowej, przekazując otrzymane gratulacje, bardzo dziękuję za dotychczasowy trud wkładany w ciągłe jej doskonalenie.

Mam nadzieję, że wspólnie będziemy mogli kontynuować rozpoczęte przez Pana Prokuratora Jana Wojtasika dzieło i osiągać sukcesy co najmniej tej rangi, jakie Państwo osiągali dotychczas.

Niewątpliwy sukces strony Internetowej Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze to nie tylko słowa uznania i kolejne prestiżowe nagrody, ale przede wszystkim setki, tysiące a nawet miliony jej odsłon w ciągu niedługiego okresu jej funkcjonowania. Pozytywne recenzje czytelników strony powinny zachęcać nas wszystkich do kontynuowania tego wyjątkowego przedsięwzięcia. Strona bowiem spełnia nie tylko funkcje jednego z wielu mediów informujących o naszej pracy, ale także funkcje edukacyjne związane z szeroko pojętą edukacją prawniczą.  Ciągły rozwój strony wymaga od nas dalszego zaangażowania wyrażającego się w dostarczaniu Czytelnikom wciąż nowych informacji i podejmowania nowych tematów.

W ostatnim czasie rozszerzona została zakładka dotycząca poszczególnych Prokuratur Rejonowych, dzięki czemu możliwe jest szybkie odszukanie bieżących aktualności z terenu funkcjonowania poszczególnych jednostek prokuratury okręgu zielonogórskiego. 

W planie jest częstsze dostarczanie aktualnych wieści z tych jednostek, przebudowa strony, dodanie nowych zakładek.
Mam nadzieję, że z Państwa pomocą nowe pomysły na przebudowę i ciągłe udoskonalenia strony będą szybko wdrażane ku zadowoleniu naszych Czytelników.  

W tym miejscu pragnę jeszcze raz wszystkim podziękować za to wyjątkowe dzieło jakim jest Strona Internetowa Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze."


  Z wyrazami szacunku i uznania

/ - / Alfred Staszak