SERWIS INTERNETOWY PROKURATUR OKRĘGU ZIELONOGÓRSKIEGO PO RAZ DRUGI Z RZĘDU NAJLEPSZY W POLSCE !!!

Dodano: 2010-06-24

Warszawa - Zielona Góra. Wczoraj, 23 czerwca 2010 r. w siedzibie Agory S.A. w Warszawie rozstrzygnięta została II edycja konkursu "Strona Internetowa Bez Barier 2010". Ogromnie miło nam poinformować, że ten niezwykle prestiżowy konkurs w kategorii serwisy administracji publicznej po raz drugi z kolei wygrała strona internetowa prokuratur okręgu zielonogórskiego. Wyróżnienia tym razem przypadły w udziale serwisowi Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Urzędu Miasta w Pyskowicach.

Gala finałowa konkursu poprzedzona byłał  konferencją pt: "Cyfrowo wykluczeni". Podczas konferencji omawiana była problematyka osob narażonych na brak dostępu lub ograniczony dostęp do informacji elektronicznej. Prezentacje prowadzili specjaliści z dziedziny dostępności stron internetowych, osoby niepełnosprawne, przedstawiciele PZN i PZG. Wystąpienia mieli rownież przedstawiciele ministerstw patronackich.

Organizatorzy konkursu Fundacja "Widzialni.eu" , Polski Związek Głuchych, Uniwersytet Śląski oraz Agora S.A. i za hasło tegorocznej edycji przyjęli myśl Stev'a Kruga: "poprzez nieco solidniejsze wykonywanie naszej pracy możemy w znaczący sposób poprawić jakość życia wielu osób". Przypomnieli, że już 11 czerwca 2006 roku ministrowie państw członkowskich Unii Europejskiej uznali, że do 2010 roku strony internetowe organizacji użyteczności publicznej muszą być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

W Polsce jako kraju członkowskim UE kwestia e-dostępności nabiera również coraz większego znaczenia. Konstytucja RP stanowi, że każdy ma prawo dostępu do dotyczących go dokumentów i pozyskiwania informacji, a osoby niepełnosprawne mają prawo do specjalnej pomocy.

Patronat honorowy nad konkursem przyjęli m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Sprawiedliwości, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Gospodarki , a także Polski Związek Niewidomych, Polski Związek Głuchych i Amnesty International. Patronat medialny sprawowała Telewizja Polska oraz media Agory SA. Organizację II Edycji konkursu "Strona Internetowa bez barier" poparli również zarówno Prezydent RP jak i Prezes Rady Ministrów.

Zgodnie z regulaminem, konkurs ma charakter otwarty, jego uczestnikiem może zostać właściciel [lub administrator] strony internetowej administracji publicznej oraz firmy komercyjnej. W kategorii administracji uczestniczą w nim urzędy administracji publicznej, rządowej i samorządowej, w tym np. urzędy miast, urzędy wojewódzkie, urzędy pracy, ministerstwa, starostwa oraz instytucje użyteczności publicznej, takie np. jak: uczelnie wyższe, szkoły, placówki naukowo-badawcze, biblioteki, szpitale, policja czy straż pożarna. 

Konkurs składał się z 3 etapów. W pierwszym etapie eksperci z dziedziny dostępności stron internetowych wytypowali strony 40 serwisów, które przeszły do kolejnego etapu. W etapie drugim zespół ekspercki wyłonił 10 stron administracji publicznej oraz 10 stron firm komercyjnych, które najlepiej wypadły podczas audytu eksperckiego, a tym samym przeszły do finału konkursu. 

Z kolei, wybrane przez ekspertów strony trafiły do niewidomych i niedowidzących audytorów z Polskiego Związku Niewidomych oraz przedstawicieli Polskiego Związku Głuchych. Audyt został wykonany niezależnie na dwóch różnych programach czytających. Na tym etapie sprawdzeniu podlegała ergonomia strony, dostępność zawartych informacji, czytelność menu, czytelność nagłówków oraz prawidłowość opisów w tekstach alternatywnych linków, grafiki oraz użyteczność. 

Warto dodać, że w pierwszej dziesiątce tegorocznego konkursu znalazły się serwisy takich instytucji, jak: Prezydenta RP, Zamku Królewskiego w Warszawie, Wojewódzkiego  Urzędu Pracy w Gdańsku, NFZ Szczecin, Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Z uwagi na wydarzenia z 10 kwietnia 2010 r. wręczenie nagród w konkursie zostało przesunięte z 20 kwietnia 2010 r. na 23 czerwca 2010 r. 

Uzasadniając wybór, organizatorzy konkursu podkreślili, że serwis Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, poza spełnieniem formalnych standardów dostępności, charakteryzuje się bardzo czytelnym przekazem informacyjnym, dużą komunikatywnością, intuicyjną nawigacją i łatwością znalezienia poszukiwanej informacji. 

Taka charakterystyka bardzo cieszy, albowiem idea czytelności przekazu i użyteczności informacji adresowanej do każdego bez wyjątku Czytelnika przyświecała naszej Redakcji od samego momentu powstania strony. 

Pamiątkową statuetkę w imieniu Redakcji odebrała Joanna Częstochowska - Redaktor Naczelny serwisu. W okolicznościowym wystąpieniu wskazała na podejmowane przez Redakcję serwisu działania mające na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym załatwianie spraw urzędowych w prokuraturach okręgu zielonogórskiego oraz dbałość o interesy osób pokrzywdzonych przestępstwem. Na stronie internetowej prokuratury znaleźć można m.in. ścieżkę poruszania się osób niepełnosprawnych, czy orzeczenia sądowe przydatne osobom niepełnosprawnym. 

Reprezentujący Ministra Sprawiedliwości Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - Piotr Kluz podczas konferencji "Cyfrowo wykluczeni" odczytał list okolicznościowy Pana Ministra Krzysztofa Kwiatkowskiego, z treści którego wynikało, że Minister będzie wspierał działania mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i będzie dążył do dostosowywania stron wymiaru sprawiedliwości do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących.

Celem projektu "Strony internetowe bez barier" jest zwrócenie uwagi opinii publicznej i administracji państwowej na problem dostępności stron internetowych dla osób niepełnosprawnych oraz zainicjowanie ogólnopolskiej akcji promującej swobodny dostęp. Tym bardziej cieszymy się, że tytuł "Strony Roku 2010"  po raz drugi przypadł właśnie stronie zielonogórskiej prokuratury. 

Redakcja

zobacz takze:
- gratulacje od Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta

NAGRODA


Patronat