ZAKOŃCZYŁO SIĘ VI OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM KRYMINALISTYCZNE

Dodano: 2010-05-15

Zielona Góra - Jesionka. Po południu w ostatni piątek zakończyło się VI Ogólnopolskie Seminarium Kryminalistyczne. W doskonale przygotowanym do prowadzenia szkoleń i konferencji hotelu "Tanzanit" w Jesionce k. Kolska trzydniowe zajęcia przeprowadzili nie tylko wybitni znawcy nauk sądowych takich, jak: kryminalistyka, medycyna, psychiatria i psychologia sądowa. Sekundowali im doświadczeni praktycy ścigania z całego kraju, a także specjaliści z zakresu zarządzania kryzysowego, prowadzenia dochodzeń popożarowych, a nawet dziennikarstwa śledczego.

Tematyka zajęć koncentrowała się na problemach katastrof, zabójstw, zwłaszcza seryjnych i masowych oraz przestępstw przeciwko wolności seksualnej. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z metodyką prowadzenia śledztw w tego rodzaju sprawach, sposobami przezwyciężania najbardziej typowych trudności przy ich wyjaśnianiu oraz granicami poznawczymi wyznaczanymi przez współczesną naukę i laboratoryjne metody badawcze. Dostępne w Polsce oferty eksperckie oceniono na tle innych państw europejskich oraz Stanów Zjednoczonych. 

Dużo czasu poświęcono kazuistyce kryminalnej oraz przykładom ekspertyz z zakresu poszczególnych dziedzin kryminalistyki, medycyny sądowej oraz psychiatrii i psychologii. Szczególne zainteresowanie słuchaczy wywołało studium przypadku rzekomych zielonogórskich zgwałceń, które w lutym tego roku bulwersowały opinię publiczną i wywołały operację Policji na bezprecedensową skalę. Zwrócono uwagę za ogromną aktywność mediów i liczne inicjatywy obywatelskiej samoobrony. Zjawisko pojawiania się kolejnych fałszywych zawiadomień o rzekomych napadach, po opublikowaniu pierwszych informacji o wszczęciu śledztwa, już ochrzczono w publicystyce naukowej mianem "syndromu zielonogórskiego".  

Niezwykle interesujące i wartościowe poznawcze okazały się studia przypadków takich zdarzeń, jak katastrofa samolotu wojskowego Casa, katastrofa hali chorzowskiej czy podwójne zabójstwo kobiet w okolicy Jeleniej Góry. Wykładowcy przedstawili i krytycznie ocenili głównie przez pryzmat sposobu organizowania i wykonywania czynności dowodowych. 

Na tle tych doświadczeń niepokój musi budzić ciągłe zwlekanie z powołaniem w Polsce zespołów DVI - wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych do spraw identyfikacji ofiar katastrof. Zespoły takie funkcjonują już w wielu krajach europejskich i znakomicie się sprawdzają w przypadkach wystąpienia katastrof z licznymi ofiarami śmiertelnymi. 

Uwagę słuchaczy przykuwały też zagadnienia dotyczące diagnozowania i wartościowania relacji świadków, zwłaszcza świadków-ofiar wielokrotnych przestępstw seksualnych. Omówiono też zjawiska regulujące procesami spostrzegania oraz przyczyny zafałszowań pamięci. To ważne dla praktyki kwestie, albowiem doniesienia naukowe wskazują na narastający problem pojawiania się pseudowspomnień o popełnianych wiele lat wcześniej przez osoby bliskie rzekomych nadużyciach seksualnych.

Poziom merytoryczny wykładów oraz forma ich prowadzenia zostały wysoko ocenione przez uczestników. Wszyscy słuchacze otrzymali certyfikaty uczestnictwa. Podobnie, jak w przypadku poprzednich, także obecne seminarium zostanie utrwalone dla celów dydaktycznych w wersji elektronicznej. Warto przy okazji dodać, że wydane przez Prokuraturę Okręgową z Zielonej Górze płyty cieszą się dużym popytem u osób zawodowo zainteresowanych zagadnieniami zwalczania przestępczości kryminalnej. 

Może tylko trochę szkoda, że z możliwości wysłuchania znakomitych w swoich dziedzinach autorytetów naukowych nie skorzystali tym razem dziennikarze. Zwłaszcza Ci, którzy częściej niż ich koledzy informują opinię publiczną o zwalczaniu przestępczości.

Jan WOJTASIK, prokurator okręgowy