KONKURS NA STANOWISKO INFORMATYKA W PROKURATURZE REJONOWEJ W NOWEJ SOLI

Dodano: 2010-03-19

PROKURATURA OKRĘGOWA
W ZIELONEJ GÓRZE

Ogłasza konkurs na stanowisko

INFORMATYKA
w Prokuraturze Rejonowej w Nowej Soli
sygnatura konkursu: I K 11/ 6 /10
liczba etatów: pełny etat
miejsce pracy: Nowa Sól.

Główne obowiązki :

- administrowanie systemem Windows Server 2000/2003, 
- administrowanie systemem bazodanowym MSSQL Server 2000,
- zarządzanie siecią LAN,
- administrowanie sprzętem komputerowym oraz systemami operacyjnymi z rodziny Microsoft Windows,
- instalacja i wdrażanie sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania,
- udzielanie instruktażu i pomoc użytkownikom w zakresie obsługi sprzętu komputerowego i oprogramowania,
- usuwanie bieżących awarii sprzętu komputerowego i oprogramowania
- wykonywanie czynności administracyjno-biurowych związanych z funkcjonowaniem urzędu

Wykształcenie :

 wyższe informatyczne lub pokrewne

Wymagania konieczne :

- biegła znajomość budowy i konfiguracji sprzętu komputerowego,
- umiejętność instalacji sprzętu komputerowego i oprogramowania,
- biegła znajomość systemów operacyjnych Windows 2000/XP/Vista/7
- biegła znajomość systemów operacyjnych serwerowych Windows 2000/2003 (Dobra znajomość Active Directory),
- umiejętność zarządzania i konfiguracji baz danych MS SQL Server,
- biegła znajomość pakietu Ms Office 2000/2003/2007,
- dobra znajomość z zakresu funkcjonowania sieci LAN i WAN,
- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
- systematyczność i dokładność
- kandydat musi posiadać predyspozycje do sprawowania funkcji urzędnika, w tym zwłaszcza umiejętność wykonywania czynności administracyjno-biurowych

Wymagania pożądane :

- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku 
- minimum 2 letni staż pracy
- znajomość języka angielskiego - w stopniu umożliwiającym  korzystanie z dokumentacji informatycznej

Osoby zainteresowane winny przesłać pocztą na adres: Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze, ul. Partyzantów 42, 65-950 Zielona Góra lub złożyć w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, adres jak wyżej, w terminie do dnia 15 kwietnia 2010r., następujące dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny
- kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe
- zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
- kopia pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego
Konkurs składa się z trzech etapów:
- etapu pierwszego: polegającego na wstępnej selekcji kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu, 
- etapu drugiego: mającego na celu sprawdzenie, w formie testu wiedzy informatycznej oraz znajomości przepisów regulujących ustrój i organizację prokuratury, 
- etapu trzeciego: rozmowy kwalifikacyjnej. 
Kandydaci proszeni są o podanie w liście motywacyjnym sygnatury konkursu i numeru telefonu kontaktowego.
Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu, ze wskazaniem miejsca, daty i godziny jego rozpoczęcia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze www.zielona-gora.po.gov.pl i w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia.