VI OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM KRYMINALISTYCZNE

Dodano: 2010-03-15

Zielona Góra - Jesionka.W dniach 12 -14 maja 2010 r. Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze będzie organizatorem kolejnego, VI już Ogólnopolskiego Seminarium Kryminalistycznego. Seminarium to tym razem przeprowadzone zostanie w Ośrodku konferencyjno-wypoczynkowym TANZANIT w Jesionce gm. Kolsko pow. Nowa Sól.

Warto wspomnieć, że każde dotychczasowe  seminarium podporządkowane było zdefiniowanej w formie hasła wybranej myśli przewodniej. W roku minionym była to "Diagnostyka maskowanego zabójstwa". Wcześniejsze hasła to m.in. "Jakość w kryminalistyce" czy "Obraz zbrodni portretem sprawcy". Wszystkie zyskały uznanie w literaturze kryminalistycznej i zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników. 

Hasłem tegorocznego jest "Czas i przestrzeń zbrodni wielokrotnej". Jego przedmiotem będą zagadnienia przestępstw dokonywanych seryjnie, popełnianych jednocześnie lub w różnym czasie na szkodę wielu osób pokrzywdzonych, a także ujawnianych w krótkim czasie po popełnieniu lub skutecznie maskowanych przez dłuższy okres czasu. Dotyczy to m.in. zabójstw, przestępstw przeciwko wolności seksualnej, katastrof czy aktów terroru. Chcemy na ten ważny i trudny problem spojrzeć przez pryzmat nauk sądowych: kryminalistyki, medycyny, psychiatrii i psychologii sądowej oraz doświadczeń praktyki ścigania i wymiaru sprawiedliwości

Podobnie jak w latach poprzednich nie zabraknie najnowszych ofert polskiej nauki pod adresem praktyki śledczej. Szczegółowy plan zajęć zostanie opublikowany w terminie późniejszym.

Na liście wykładowców znaleźli się m.in. przedstawiciele takich ośrodków akademickich, jak: Kraków, Katowice, Wrocław, Poznań, Warszawa, Bydgoszcz czy Szczecin. Nie zabraknie reprezentantów szkół policyjnych. 

Słuchaczami seminarium będą prokuratorzy wydziałów śledczych prokuratur okręgu zielonogórskiego i okręgów sąsiednich, a także policjanci i funkcjonariusze innych służb zajmujących się wykrywaniem sprawców przestępstw i przeprowadzaniem dowodów ich winy.

Mając na uwadze doświadczenia wynikające z poprzednich seminariów, osobom spoza wymienionych wcześniej środowisk zawodowych, które nie otrzymały zaproszenia organizatorów lub nie będą delegowane przez pracodawcę, organizatorzy także w tym roku zapewniają możliwość nieodpłatnego wysłuchania wykładów. Udział w zajęciach wypada rekomendować wszystkim, którzy z tytułu obowiązków zawodowych lub profilu wykształcenia zajmują się szeroko rozumianą problematyką zwalczania przestępczości kryminalnej. Także ci słuchacze, po spełnieniu koniecznych warunków formalnych - mają możność otrzymania odpowiedniego certyfikatu.

Zainteresowani tą propozycją proszeni są o zgłoszenie się do dnia 9 maja b.r. w sekretariacie seminarium pod numerem telefonu 068 329 17 37 lub drogą elektroniczną. W sprawie ewentualnej rezerwacji hotelu informację można uzyskać bezpośrednio pod numerem telefonu 068 352 40 00, a bliższe dane o miejscu konferencji dostępne są pod adresem  http://www.hoteltanzanit.pl/

Jak zawsze mile widziani będą przedstawiciele mediów. Dziennikarzy zainteresowanych uzyskaniem wywiadu lub dłuższą rozmową z wykładowcami prosimy jednak o wcześniejszy kontakt z rzecznikiem prasowym prok. Kazimierzem Rubaszewskim lub osobą zastępującą go w danym momencie.

Organizatorzy nie mają niestety możliwości poniesienia kosztów wyżywienia ani zakwaterowania uczestników, którzy nie otrzymali imiennego zaproszenia.

Jan WOJTASIK, prokurator okręgowy