INFORMACJA PRASOWA - BĘDĘ ŚWIADKIEM W SĄDZIE - PORADNIK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Dodano: 2009-11-05

Broszura "Będę świadkiem w sądzie" została wydana i opublikowana w ramach realizacji Projektu Ministerstwa Sprawiedliwości, "Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego we współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje - Partnerem Projektu. Broszura stanowi również element kampanii "Dziecko - świadek szczególnej troski".

Podstawowym elementem przygotowania dziecka do składania zeznań jest jego edukacja, dlatego w październiku w ramach pierwszej wysyłki ponad 103 tysiące egzemplarzy broszury, trafiło do przeszło 1000 szkół, ośrodków interwencji kryzysowej, komend policji i organizacji pozarządowych na terenie całej Polski. Kolejna wysyłka realizowana będzie w 2010 roku.

Broszura ma za zadanie przygotować "młodego obywatela" do uczestniczenia w sądowych procedurach prawnych. Jest przyjaznym i kolorowym informatorem dla dzieci w wieku 10-15 lat, z którego w sposób prosty i adekwatny dla swojego poziomu rozwoju dziecko dowie się:
-  na czym polega zadanie świadka w sądzie, 
- kogo spotka w sądzie będąc świadkiem,
- co dzieje się w trakcie rozprawy sądowej, 
- jak wygląda pokój przesłuchań, 
- co będzie działo się po zakończeniu sprawy w sądzie. 

Dzieci uczestniczące w procedurach prawnych potrzebują szczególnego wsparcia i ochrony ze strony osób dorosłych. Dzięki odpowiedniej pomocy psychologa, możliwości przesłuchania w tzw. przyjaznym pokoju przesłuchań lub dzięki odpowiednio przygotowanym materiałom edukacyjnym, możemy znacznie ograniczyć stres związany z prowadzonym postępowaniem. 

Kolejnym działaniem do którego przygotowuje się Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach realizowanego projektu jest organizacja w 2010 roku ponad 100 spotkań edukacyjnych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów. Spotkania będą miały na celu przybliżenie zróżnicowanej problematyki wymiaru sprawiedliwości w Polsce związanej z: 
- organizacją wymiaru sprawiedliwości;
-  sądownictwem;
- prokuraturą;
- zasadami funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i jego poszczególnych instytucji;

-  prawami ofiar przestępstw;
- obowiązków wynikających z bycia świadkiem w sądzie;

-  ustawodawstwem i wymiarem sprawiedliwości wobec nieletnich;
-  zapobieganiem i zwalczaniem przemocy wobec dzieci i młodzieży;
-  bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w Internecie;
-  innymi obszarami. 

W ramach projektu, trwają również przygotowania do druku kolejnego wydawnictwa informacyjnego - broszury, na temat wymiaru sprawiedliwości oraz praw obywatela w sądzie i prokuraturze. Przygotowywana publikacja napisana jest w sposób przystępny i zrozumiały dla szerokiej grupy odbiorców. Będzie zawierała przytoczone podstawy prawne wsparte przykładami wyjaśniającymi m.in., jak w praktyce obywatele mogą realizować swoje uprawnienia w sądach i prokuraturach. Za merytoryczne przygotowanie materiałów informacyjnych odpowiedzialna jest, wyłoniona w drodze konkursu, Uniwersytecka Poradnia Prawna Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Wszystkie powyższe działania informacyjno-edukacyjne na temat wymiaru sprawiedliwości realizowane są w ramach siedmiu zadań wpisanych do projektu "Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki 2007- 2013"

Zadania realizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości to:
- rozwój sieci punktów obsługi interesantów w sądach powszechnych,
- kampania informacyjna na temat alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów takich jak mediacje i sądy polubowne,
- spotkania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i studentów dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości,
- modernizacja strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości,
- badanie opinii publicznej m.in.: na temat wizerunku wymiaru sprawiedliwości i praw osób pokrzywdzonych przestępstwem.,
- opracowanie, druk i dystrybucja kwartalnika informacyjnego "Na wokandzie" prezentującego problemy sądownictwa i nowej reformy w tym obszarze.

Projekt "Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu
"Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości"
to lata 2008-2010.

Z poważaniem,

Ministerstwo Sprawiedliwości
Wydział Informacji

KONTAKT:
Wydział Informacji, Biuro Ministra
Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

dla mediów 
tel.: (022) 52 12 608, fax: (022) 628 65 52
e-mail: media@ms.gov.pl