NIE POWRÓCIŁA DO ARESZTU PO PRZERWIE W ODBYWANIU KARY

Dodano: 2009-10-16

Zielona Góra. Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 47-letniej kobiecie. Oskarżona w okresie od 3 stycznia 2001 r. do 11 września 2009 r. w Krzywańcu korzystając z przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, udzielonej jej na okres 6 miesięcy , bez usprawiedliwionej przyczyny nie powróciła do Zakładu Karnego w Krzywańcu najpóźniej w ciągu 3 dni po upływie wyznaczonego terminu kończącego przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności.

Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze na skutek zawiadomienia Dyrektora ZK w Krzywańcu nadzorowała postępowanie przeciwko 47-letniej kobiecie. 

W trakcie śledztwa ustalono, że oskarżona mocy 2 wyroków sądu we Wrocławiu i w Wołowie odbywała karę 10 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. W dniu 28 czerwca 2000 r. skazanej Sad Okręgowy w Zielonej Górze udzielił 6 miesięcznej przerwy w odbywaniu kary tj. do dnia 30 grudnia 2000 r. Kobieta jednak ani w tym terminie ani w ciągu kolejnych trzech dni nie powróciła od aresztu. Skazana poszukiwania była listem gończym . Została zatrzymana w dniu 11 września 2009 r. - po ponad 9 latach. 

Oskarżona przyznała się do zarzucanych jej czynów. W trakcie tych dziewięciu lat kobieta nie podjęła legalnej pracy ani nie wyrobiła sobie nowego dowodu osobistego w obawie przed ustaleniem jej miejsca pobytu i powrotem do zakładu karnego. Złożyła wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Prokurator wniósł o skazanie jej na karę 1 roku pozbawienia wolności. /jcz