NOWOSOLSKA TRAGEDIA - SEKCJA ZWŁOK POKRZYWDZONEGO I TYMCZASOWE ARESZTOWANIE PODEJRZANEGO

Dodano: 2009-07-17

Nowa Sól. Trwają czynności prokuratorskie i policyjne w sprawie gwałtownej śmierci piętnastoletniego Mikołaja K. W dniu dzisiejszym w Zakładzie Medycyny Sądowej Akademii Medycznej we Wrocławiu przeprowadzona została sekcja zwłok pokrzywdzonego. Nie dostarczyła ona jednoznacznych podstaw do ustalenia przyczyny śmierci i specjalistyczne badania laboratoryjne w tym kierunku będą kontynuowane.

Jak wynika z już otrzymanej dokumentacji sekcyjnej, na ciele pokrzywdzonego nie stwierdzono obrażeń ani innych zmian tłumaczących jego zgon. Zmiany pourazowe w postaci niewielkich podbiegnięć krwawych powłok miękkich czaszki i klatki piersiowej nie mają charakteru śmiertelnego i nie upoważniają do przyjęcia wniosku, że samoistną przyczyną śmierci był ciężki i uszkadzający ważne dla życia narządy uraz mechaniczny. Ujawnione cechy ostrej niewydolności krążeniowo-oddechowej uzasadniają na tym etapie śledztwa przyjęcie wersji czynnościowego mechanizmu zgonu w postaci wstrząśnienia serca w następstwie silnego urazu mechanicznego w okolicę klatki piersiowej lub wersji wstrząsu neurogennego po urazie okolicy splotu słonecznego.

Ostateczna opinia w przedmiocie przyczyny śmierci zostanie wydana w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Prokurator Rejonowy w Nowej Soli przygotował już dokumentację konieczna do wystąpienia z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego Alfreda K. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd uznał wniosek prokuratora za uzasadniony i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na okres trzech miesięcy.

 

Kontynuowane były też inne, niezbędne czynności mające na celu pełne odtworzenie przebiegu zdarzenia w poszczególnych jego fazach oraz ustalenie roli poszczególnych uczestników. 

Wbrew informacjom rozpowszechnianym przez niektóre media nikomu, poza podejrzanym Alfredem K., prokurator nie postawił zarzutu popełnienia przestępstwa. Jeden z uczestników zajścia został przesłuchany w charakterze nieletniego, ale decyzja o dalszym postępowaniu wobec niego zostanie podjęta po dokonaniu koniecznych ustaleń faktycznych. Z uwagi na jednostronność niektórych przekazów medialnych konieczne staje się podkreślenie, iż posiadany materiał dowodowy jednoznacznie upoważnia do przyjęcia, że przynajmniej niektóre fragmenty zdarzenia polegały na wzajemnym i wielokrotnym zadawaniu sobie uderzeń pięściami i kopaniu przez obie strony konfliktu. Nie ma też wątpliwości, że co najmniej 2 małoletnich w chwili zdarzenia było po spożyciu alkoholu.

Na obecnym etapie śledztwa formułowanie jakichkolwiek kategorycznych ocen w przedmiocie odpowiedzialnej karnej poszczególnych uczestników zajścia jest nieuprawnione jako co najmniej przedwczesne. [j.w.]