INFORMACJA DLA POKRZYWDZONYCH PRZEZ SKLEP INTERNETOWY ICE-AGD.PL I FIRMĘ DAN-POL

Dodano: 2009-04-16

Zielona Góra - Świebodzin - Sulechów. Wydział VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze pod sygnaturą VI Ds. 5/09 prowadzi -  przejęte z Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie (poprzednia sygnatura akt 3 Ds. 346/08) postępowanie przeciwko Damianowi O. podejrzanemu o popełnienie szeregu oszustw za pośrednictwem założonego w tym celu sklepu internetowego "lcd-agd.pl" oraz firmy DAN-POL.

Na wstępie pragniemy poinformować, iż organowi prowadzącemu postępowanie znane są dane osobowe wszystkich- 230 pokrzywdzonych działalnością wspomnianego sklepu internetowego. Sukcesywnie również napływają - przekazywane z jednostek Prokuratury i Policji z terenu całego kraju, materiały związane z przyjęciem do protokołu zawiadomień o popełnieniu przestępstwa. Pokrzywdzeni, z którymi nie przeprowadzono dotąd czynności procesowych, a zatem ci, którzy nie zgłosili w ogóle akcesu w toczącym się postępowaniu, jak i osoby, które ograniczyły się do złożenia pisemnego zawiadomienia o przepełnieniu przestępstwa, w najbliższym czasie zostaną przesłuchani w charakterze świadków- pokrzywdzonych, w jednostkach Prokuratury lub Policji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania. 

O wszelkich potrzebach - stawiennictwa celem przesłuchania, czy też ewentualnego dostarczenia dokumentacji związanej z potwierdzeniem dokonania transakcji ze sklepem "lcd-agd.pl", jak również w przypadkach wskazanych w procedurze karnej, ustaleni pokrzywdzeni zostaną pisemnie poinformowani. 

Ze względu na charakter sprawy - wielość osób pokrzywdzonych - z terenu całego kraju, potrzebę koncentracji materiału dowodowego pozwalającego na późniejsze skuteczne dowodzenie sprawstwa i winy przed Sądem -  co do wszystkich uwikłanych w proceder osób oraz dążenie do zabezpieczenia roszczeń pokrzywdzonych, rzetelne przeprowadzanie postępowania przygotowawczego absorbuje określoną ilość czasu.

Podziału sumy podlegającej w toku śledztwa zabezpieczeniu na poczet roszczeń pokrzywdzonych dokona rozpoznający sprawę Sąd w wyroku kończącym postępowanie. O skierowaniu zaś do Sądu aktu oskarżenia - który to krok zainicjuje fazę postępowania sądowego, wszyscy pokrzywdzeni zostaną pisemnie poinformowani. [R.G.]