SEMINARIUM KRYMINALISTYCZNE

Dodano: 2008-05-06

Zielona Góra - Drzonków. IV Ogólnopolskie Seminarium Kryminalistyczne Zielona Góra - Drzonków 2008 coraz bliżej. Oficjalny komunikat w tej sprawie wraz z programem zajęć opublikowany został na naszej stronie już 7 kwietnia 2008r. Można zapoznać się nim w dziale oświadczenia komunikaty pod adresem http://www.zielona-gora.po.gov.pl/index.php?id=7&ida=3182

Jak to już zaznaczono, hasłem tegorocznego seminarium jest jakość czynności kryminalistycznych. Temat ten wzbudził duże zainteresowanie w środowiskach naukowców i praktyków. Do organizatorów wpłynęły już teksty niektórych opracowań. Zostaną one wydane w wersji elektronicznej w okresie poseminaryjnym. Redakcja zdecydowała się jednak za zgodą Autorów opublikować już obecnie artykuł Pana mł. insp. mgr inż. Marka Pękały - Pełnomocnika Dyrektora do Spraw Zarządzania Jakością i Pani podkom. Elżbiety Marciniak - specjalisty w Zespole ds. Jakości Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji w Warszawie z uwagi na jego reprezentatywność dla tematyki drzonkowskiego spotkania polskich kryminalistyków.

Jesteśmy przekonani, ze publikacja ta istotnie przybliży naszym Czytelnikom problematykę zagadnienia jakości w kryminalistyce, w tym zwłaszcza praktyce laboratoryjnej oraz działalności śledczej. Zapraszamy do lektury pod adresem: http://www.zielona-gora.po.gov.pl/index.php?id=26. [j.w.]