ZABYTKI POZOSTANĄ W KRAJU

Dodano: 2004-09-09. Olszyna.

Prokuratura Rejonowa w Żarach nadzoruje postępowanie przygotowawcze prowadzone przez Graniczną Placówkę Kontrolną Straży Granicznej w Olszynie w sprawie dwóch obywateli Niemiec, którzy w dniu 5 września 2004 r. na przejściu granicznym w Olszynie wywozili z Polski do Niemiec zabytki w postaci 5 hełmów wojskowych z okresu II wojny światowej, zegar drewniany ścienny, książki oraz inne przedmioty przedstawiające wartość historyczną.

Stosownie do postanowień ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z dnia 17 września 2003r.) wywóz za granicę rzeczy ruchomej będącej dziełem człowieka stanowiącym świadectwo minionej epoki, która ma więcej niż 55 lat wymaga stosownego zezwolenia konserwatora zabytków, wywożący takiego zezwolenia nie posiadali.

Zastosowano wobec nich środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego, a zakwestionowane przedmioty zostały zatrzymane dla potrzeb prowadzonego postępowania.

Za czyn ten grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, nadto Sąd może orzec nawiązkę na wskazany cel społeczny związany z opieką nad zabytkami w wysokości od trzykrotnego do trzydziestokrotnego minimalnego wynagrodzenia.