NIEUCZCIWA KSIĘGOWA

Dodano: 2004-09-07. Świebodzin.

. Tamtejsza Prokuratura Rejonowa nadzoruje postępowanie przygotowawcze prowadzone przez KMP w Świebodzinie przeciwko byłej księgowej zatrudnionej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, która w okresie od 7 do 16 lipca 2004 r. przelała na swoje konto pieniądze w łącznej kwocie 8 552,27 zł.

Jak ustalono księgowa działała w ten sposób, że podrabiała podpisy dyrektora tegoż ośrodka na poleceniach przelewów. Gdy pracownicy Starostwa Powiatowego w Świebodzinie ujawnili ten proceder, księgowa zobowiązała się zwrócić pieniądze i na potwierdzenie tego przefaksowała do dyrektora Szkolnego Schroniska w Świebodzinie potwierdzenie przelewu nienależnie pobranych pieniędzy ze swojego konta na konto Schroniska. Okazało się jednak, że taka operacja finansowa w ogóle nie miała miejsca, a to rzekome potwierdzenie przelewu jest podrobione poprzez zeskanowanie oryginalnego datownika kasjerki z innych operacji, mających faktyczne miejsce operacji finansowych.

W związku z powyższym wobec księgowej zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju, dokonano również zabezpieczenia jej mienia na poczet przyszłych kar grzywny. Nadto w toku postępowania przygotowawczego stwierdzono, że dokonała ona już zwrotu wcześniej przywłaszczonej kwoty pieniędzy. Postępowanie przygotowawcze jest w toku.