LEKARZ BRAŁ NA SZPITAL

Dodano: 2004-09-04. Szprotawa.

. Prokurator Rejonowy w Żaganiu skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 46 letniemu lekarzowi medycyny z Żagania. Prokurator oskarżył go o to, że w okresie od lutego 1999 r. do listopada 2000 r. będąc ordynatorem jednego z Oddziałów SP ZOZ w Szprotawie poświadczył nieprawdę w kartach informacyjnych leczenia szpitalnego wielu pacjentek, co do rzeczywistego czasu ich pobytu na Oddziale oraz co do zasadności ich hospitalizacji. Tym samym doprowadził Lubuską Kasę Chorych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości 21 600 zł.

Jak ustalono pacjentki oskarżonego lekarza na szpitalnym oddziale przebywały 1 dzień lub nawet tylko kilka godzin a w dokumentacji wykazywany był pobyt kilkudniowy. W kartotece pojawiały się też nazwiska kobiet, które w ogóle nie były pacjentkami Szpitala w tym czasie co wykazywała dokumentacja. Za 9 hospitalizacji w roku 1999 LKCH została obciążona po 756 zł za każdą oraz za 18 hospitalizacji w roku 2000 po 822 zł każda, łącznie 21 600 zł. Istotnym jest też fakt, że lekarz nie odniósł z tego procederu żadnej korzyści materialnej, gdyż w istocie nie miał takiego zamiaru. Uzyskane pieniądze zaś zasiliły budżet szpitala.

Prokurator wniósł o skazanie oskarżonego lekarza bez przeprowadzenia rozprawy na uzgodnioną z nim karę 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem na okres 2 lat próby oraz grzywnę w wysokości 400 zł oraz zakaz zajmowania stanowiska ordynatora na okres 3 lat.