PEDOFIL SKAZANY

Dodano: 2004-09-04. Nowa Sól.

. Dnia 2 września 2004 r. nieprawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Nowej Soli został skazany na okres 4 lat pozbawienia wolności 46 letni mężczyzna. Prokurator Rejonowy w Nowej Soli w akcie oskarżenia z 31 stycznia 2004 r. oskarżył go o to, że wielokrotnie doprowadzał swojego małoletniego pasierba oraz jego kolegę do poddania się czynnościom seksualnym, poprzez sypianie z nimi, dotykanie intymnych części ciała oraz obcowanie płciowe.

Jak ustalono zdarzenia miały miejsce wielokrotnie od 1995r. do 2003 r. Oskarżony prezentował małoletnim tj. poniżej 15 roku życia treści pornograficzne poprzez pokazywanie im filmów i gazet o niedozwolonej dla nich treści. Ponadto rozpijał chłopców alkoholem w postaci wódki piwa i nalewek, po czym doprowadzał ich do obcowania płciowego.

Wobec podejrzanego byl stosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania juz na etapie postępowania przygotowawczego. Wyrokiem z dnia 2 września 2004 r. sąd uznał oskarżonego za winnego wszystkich zarzucanych mu czynów i wymierzył mu karę łączną 4 lat pozbawienia wolności.