DZIAŁALI W SYSTEMIE ARGENTYŃSKIM

Dodano: 2004-09-03. Zielona Góra.

Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 4 osobom: 2 kobietom i 2 mężczynom w wieku 25-26 lat. Prokurator oskarżył ich o to, że kilkakrotnie wprowadzali oni w błąd klientów chcących uzyskać kredyt w Korporacji Finansowej sp. z o.o. biuro Zielona Góra zawierając z nimi umowy i niekorzystnie rozporządzając ich mieniem w postaci kwoty prowizji.

Jak ustalono Korporacja Finansowa Sp. z o.o. została założona w Warszawie a nastepnie w postaci biur na terenie całego kraju. Przedmiotem działalności spółki było zawieranie za pośrednictwem przedstawicieli terenowych umów z klientami dotyczących uczestnictwa w programie, które nastepowało z chwilą podpisania Identyfikatora Umowy i Warunków Umowy.
br /> W lutym 2003 r. Biuro 021 zaczęło działać w Zielonej Górze. Osoby chcące wziąć kredyt po zapoznaniu się z warunkami umowy, z reguły odstepowały od niej bądź też zwracały się z prośbą o wytłumaczenie jej postanowień z uwagi na zawiłość sformułowań. Na pytania klientów o to, czy aby na pewno przedmiotem umowy nie jest tzw. "Argentynka" pracownicy biura zawsze zaprzeczali. Po podpisaniu umowy klienci składali ponadto pisemne oświadczenia, z których wynikało, iż zapoznali się z treścią warunków umowy, znają je i akceptują. Pomimo dokonania wpłaty zwrotnej i ustnych gwarancji o terminie wypłaty kredytu, na adres klientów wpływały dokumenty, które obligowały ich do dokonywania wpłat zadeklarowanych rat.

Reasumując, pracownicy biura gwarantowali klientom kwotę pożyczki nierzetelnie informując ich o sposobie prowadzenia działalności przez Korporację. Ponadto oskarżeni tworzyli okoliczności mające na celu wyrobienie u potencjalnych klientów przekonania, że mają oni do czynienia z działalnością para bankową, poprzez dokonywanie fikcyjnych sprawdzeń zdolności kredytowej i innych czynności mających na celu wprowadzenie klienta w błąd.

Wobec powyższego prokurator skierował przeciwko 4 nieuczciwym doradcom finansowym do sądu akt oskarżenia.

Oskarżonym grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.