KOMUNIKAT W SPRAWIE ŚLEDZTWA DOT. DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Dodano: 2020-10-08

Zielona Góra. W związku z ukazanymi w "Gazecie Lubuskiej", telewizji Polsat - wydanie "Wydarzeń"  i innych mediach informacjami o alarmującym piśmie Dyrektora Szpitala w Gorzowie Wlkp. skierowanym do Wojewody Lubuskiego wskazującym na zły stan zdrowia pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, którzy decyzją Wojewody Lubuskiego ewakuowani zostali m.in. do tej placówki leczniczej informuję, że Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze zwrócił się do Kierownictwa Szpitala w Gorzowie Wlkp. o daleko idącą pomoc w zabezpieczeniu materiału dowodowego dotyczącego zgłoszonych w piśmie Dyrektora tego Szpitala nieprawidłowości , a będących przedmiotem  śledztwa prowadzonego przez zielonogórską prokuraturę.

W szczególności zwrócono się do służb medycznych w Gorzowie Wlkp. - mając na uwadze oczywiście obostrzenia wynikające z zakażenia niektórych pensjonariuszy i obecny brak do nich dostępu - o zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej stwierdzonych u pacjentów DPS obrażeń (zgłoszone odleżyny, rany otwarte), przeprowadzenie protokolarnych lekarskich oględzin pacjentów i ewentualne wykonanie dokumentacji fotograficznej.

Zdajemy sobie sprawę, że starania służb medycznych na ratowanie życia i zdrowia pacjentów, w tym pensjonariuszy DPS  są celem nadrzędnym - mamy jednak nadzieję i liczymy na daleko idącą pomoc Kierownictwa Szpitala w Gorzowie Wlkp. oraz współpracę w prowadzonym śledztwie.

Zbigniew Fąfera - rzecznik PO