ABW PRZEJMUJE SPRAWĘ "KULCZYK PARKU"

Dodano: 2004-08-19

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze zleciła Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Zielonej Górze prowadzenie postępowania karnego w sprawie związanej ze sprzedażą gruntów komunalnych przez prezydenta Poznania żonie J. Kulczyka. W przyszłym tygodniu mają zacząć się pierwsze przesłuchania. Przypomnijmy, że decyzją Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu z 30 lipca 2004 r. sprawa została przekazana Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze. Przez kolejnych kilka tygodni prowadzona była analiza zebranych materiałów.

W tej chwili postępowanie toczy się w sprawie, a nie przeciwko którejś ze stron tej transakcji. Doniesienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa niegospodarności przez prezydenta Poznania, przy sprzedaży gruntów komunalnych należącej do żony Jana Kulczyka spółce Fortis, skierowała jak juz pisaliśmy na stronie - w połowie lipca - Najwyższa Izba Kontroli. W raporcie sporządzonym po kontroli tej transakcji pracownicy Izby uznali, że brak było nadzoru ze strony władz miasta nad służbami miejskimi, które uczestniczyły w sprzedaży działek i nadzorowały gospodarkę nieruchomościami.

Pod koniec 2002 roku Poznań sprzedał spółce Fortis ok. 1,5 ha gruntów położonych w centrum miasta za 6 mln zł. Według NIK sprzedane działki były w planie zagospodarowania przestrzennego terenami inwestycyjnymi, natomiast tereny te wyceniono jako grunt parkowy - obniżając w ten sposób prawie o połowę cenę wywoławczą zbywanej nieruchomości.

Według biegłego NIK wartość rynkowa tego gruntu wynosiła 15,6 mln zł. Tymczasem w pierwszym przetargu teren ten został wyceniony przez miasto na 9,6 mln zł, a ponieważ nikt się nie zgłosił, w drugim terminie prezydent miasta Ryszard Grobelny obniżył cenę do 6 mln zł.