UCIEKAŁ MOTOCYKLEM PRZED POLICJĄ, ŚCIEŻKAMI ROWEROWYMI I MIEDZY BLOKAMI NARAŻAJĄC PIESZYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO

Dodano: 2020-02-24

Zielona Góra. Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował do sądu wniosek o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z podejrzanym kar i środków karnych wobec 29 letniego mężczyzny. Oskarżonemu zarzucono, że 18 maja 2019 roku w Zielonej Górze, kierując motocyklem nie zatrzymał niezwłocznie pojazdu i kontynuował jazdę, pomimo wydania przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego, przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego, a także w tym samym miejscu i czasie naraził uczestników ruchu na bezpośrednie niebezpieczeństwo doznania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w ten sposób, że kontynuował jazdę motocyklem ścieżką rowerową, omijając pieszych i pomiędzy blokami, co doprowadziło do konieczności ucieczki przez prawidłowo poruszających się chodnikiem pieszych.

Prokurator zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego na kwotę 6500 zł.

Prokurator nadto wniósł o skazanie podejrzanego na karę jednego roku ograniczenia wolności, polegającą na obowiązku wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie oraz zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres jednego roku jak również pokrycie kosztów procesu./jcz